Täienes Viru bibliograafia

Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Helen Kõmmus jätkas Virumaa kultuuriloo bibliograafia koostamist, seekord aastatel 2018-2019 ilmunud kirjanduse kohta.

Võrreldes varasemaga on nüüd juba enamus kirjandusest Rahvusraamatukogu veebikeskkonnas jm kättesaadav. Osa tekste ei avane küll vabalt välisvõrgus ja on seotud erinevate keskraamatukogude või – arhiividega, ent võib taotleda nendele tasuta ligipääsu. Veebilingid teevad vajalikud väljaanded igal juhul varasemast hõlpsamini kättesaadavaks ning need on kiiresti ja praktiliselt õppetöösse kaasatavad.
Ka järgmisel aastal jätakb instituut bibliograafia täiendamist, sealhulgas ka varasema bibliograafia täiendamist veebilinkidega.

Toetas Eesti Rahvakultuuri Keskuse meede „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“

Head tutvumist

Virumaa kultuurilugu

Otselink materjalile