Taas tore päev Rohu pargis

Esmakordselt käis instituut juba seitse aastat tagasi MTÜ Rohu Park kutsel külapäeval.  Sellest koostööst on saanud traditsioon, sest igal aastal  suudetakse jälle  midagi huvitavat  võtta päevakorda – küll noorte-, pärimuskultuuri-, laulu-, raamatupäev ja seekord ajaloopäev.

Igal korral on instituut saanud uusi ideid, kuidas saaks ühe väkese küla lugu jäädvustada ja rahvast kokku tuua, aidates kaasa külalisesinejate leidmisel. Lisaks on Jaanus Lekk kuus päeva jäädvustanud videodesse, mis on kättesaadavad internetis järelvaatamiseks. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmis trükis „Simuna kihelkonna pärimus”, mis on koostatud  Simuna kihelkonna pärimuskultuuripäeval kõlanud ettekannete ning arhiivimaterjalide põhjal.

Samuti on talletanud Rohu küla lood Vinni  vallamuuseumi poolt valla kodulehele.

Aitäh kõigile, nii MTÜ Rohu Park, esinejad kui osalejad, sooja südamliku küla- ja ajaloopäeva eest.

Huvitavaid uusi ideid tulevikuks nii pargi hooldamiseks kui külapäevade jätkamiseks.

Marge Lepik
Viru Instituut


Ajaloopäevast

Rohu mõisapargis toimus 16. juulil ajaloopäev, mis oli pühendatud Rohu ja Simuna kandi kultuuri- ja ajaloopärimusele. Rohu küla ajalugu on MTÜ Rohu Park kogunud alates 2015. aastast, Kultuurkapitali toetusel ning Jaanus Leki abiga on kohalike elanike mälestused jäädvustatud kokku kuues videofilmis.

Esimesena astus sel soojal suvepäeval kauni looduse keskel üles Kadrina Pasunakoor, kellel täitus tänavu juba 25. tegutsemisaasta. Puhkpillimuusikat on Rohus ikka au sees peetud ja sellel on oma ajalugu – kohalikud teavad rääkida, et juba mõisa ajal oli pühapäeva hommikuti kostnud mõisatornist üle terve küla pasunate tervitusviis. Hilisemal ajal, aastatel 1929–1939 tegutses Rohus ka 12-liikmeline puhkpilliorkester. Kadrina Pasunakooris mängib aga teiste tublide pillimeeste seas ka ühe kunagise Rohu orkestri liikme järeltulija.

Viru Instituudiga algas MTÜ Rohu Pargil koostöö juba 2018. aastal, kui mõisapargis korraldati Simuna kihelkonna pärandkultuuri päev. Koostöö jätkuna esines ajaloopäeval folklorist Timo Kalmu, kes tutvustas Simuna kandi keelemurret naljalaulude ja mõistatuste näitel. Tegemist on Põhjaeesti keskmurdega, täpsemalt läänepoolse Viru maamurrakuga. Mitmed eesti kõnekeele iseloomulikud jooned on pärit just sellest murdest, nt pidand, nüid, tuas. Huvitavad on ka ks-tüvelised nimisõnad: jäneksed, katuksel, jne.

Päeva teises pooles sai näha salvestatud videolõike Rohu küla vanadest fotoalbumitest, koos kohalike elanike selgituste ja meenutustega. Muude tegevuste vahele mängiti päeva juhi Tiia Paisti eestvedamisel ka vanu Eesti laulu- ja ringmänge. Puiduõpitoas sai Avinurme Puiduaida juhendaja õpetusel valmistada puidust ehte ning taaskasutuse töötoas valati ja kaunistati küünlaid. Kohalikud perenaised pakkusid aga külalistele omavalmistatud küpsetisi ja muud toidukraami. Projekti rahastas kohaliku omaalgatuse programm.

Külli Seppa
MTÜ Rohu Park

Fotod Külli Seppa