Suur tänu, õõtajad

Aseri Kooli ja Viru Instituudi 14. novembrist kuni nigulapäevani 2022 O. W. Masingu auks korraldatud õõtamise tulemused


Aseri Kool ja Viru Instituut tänavad kõiki 44 autorit (+ 1 hilisem, tööde hindamisest inspiratsiooni saanud lugu *) väga mitmekülgse loomingu eest.
Üleskutsujad on südamest tänulikud järgmistele ettevõtmise toetajatele: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv,  haridus- ja kultuuriselts Kaur, EELK Viru-Nigula kogudus, Eesti Metodistikiriku Aseri kogudus, ettevõtjad MyMagic ja  TF Bank, MTÜ Taastõusmine, pr Natalja Serdjuk, hr Kuido Merits,  Einar Vallbaum ja Gaido Kentem ning Aseri kooli kunagise direktori Elmar Liivi pere (pr Kersti Toots).
Hindajate – Aseri Kooli endiste ja praeguste õpetajate, Viru Instituudi inimeste ning õõtamist toetanute  – arvates väärisid tunnustust:

õpetajad, kes õhutasid oma õpilasi õõtama

õp Kanarbik Simuna Koolist
õp Kalter ja Talja Tamsalu Gümnaasiumist
õp Veski ja Vanatoa Kunda Ühisgümnaasiumist
õp Laiv Tallinna Kunstigümnaasiumist
õp Uustallo ja direktor Abroi Maidla Koolist
õp Kaplina (vene õppekeel) ja Metsis Aseri Koolist

kõik täiskasvanud, kes õ-lugudeks aja võtsid

Anneli Lamp
Sirje Võsa
Ann Aruvee
Sulev Oll
Elle Türkel
Luule Varinurm
Liina Polluks
Anna Metsis
Hilje Pakkanen*

eriilmelistest õpilasautoritest jäid silma

Roomet Dõba, Greete Veski ja Laura Orgmets Kunda Ühisgümnaasiumist
Viktor Barbakar ja Mihkel Juusu Maidla Koolist
Kenneth Luts, Mattias Langinen, Emili Jusar, Anette Pukk, Laur Mario Viitma ja Keron Lillepea Tamsalu Gümnaasiumist
Iti Lota Maasik ja Siret Kaasik Simuna Koolist
Marta Andreas ja Hanna Sofia Randma Tallinna Kunstigümnaasiumist
Gerli Kodu, Hedi Roov, Kädi Kravinski, Gertel Raudsepp, Helis Viljaste, Artur Koptelkov ja Jürgen Veldi Aseri Koolist

Otto Wilhelm Masingut seoses tema läheneva sügisese 260. sünniaastapäevaga meeles hoides
Aseri Kool ja Viru Instituut