14. ja 15. märtsil 2020. a Lüganuse Rahvamajas kell 11.00 – 17.00

Projekti “Piirkonnaspetsiifiliste ühismarsruutide ja eksperimentaalajaloo õppeprogrammide käivitamine Purtse jõe alamjooksul”
raames toimub koolitusprogramm.

Sihtrühm: VIKO piirkonna giidid, retkejuhid, õppe- ja külastusprogrammide läbiviijad. Samuti on oodatud kõik huvilised, keda teema kõnetab.

14. märtsil – sissejuhatus muinasaega.
Rituaalid: matmisrituaalid, kohtumõistmine ja jumalatelt nõu küsimine, viljakusrituaalid. Kalmed: Purtse-Matka, Hiiemägi, Alulinn.

15. märtsil – muinaskaubandus, viikingid, „merevaigutee“, „hõbevalge tee“ jm.

Koolitust viib läbi Vallo Reimaa
Osalustasu 10.- eurot (2 päeva eest), sisaldab lõunat ja kohvipause

Info ja registreerimine: laila@eb.ee, 5649 4115 Laila Meister
Korraldaja: Purtse Jõe Arenduskeskus MTÜ


NB! Eelinfo järgmiste koolituspäevade kohta:
· Koolituspäevad 18.-19.aprillil 2020.
Keskaja päev: vasalli elu keskajal, ordumõisa elu ja vaimuliku elu keskajal. Püssi mõis, Purtse mõis, Lüganuse kirik – kolm eri seisust:
ordumehed, vasallid ja vaimulikud. Kokkuvõte – marsruutide + programmide ülevaade + väljasõit objektidele.
· Käsitööpäev … mai – teemakohaste käsitööoskuste tutvustus ja praktiline töötuba.
· Lõpuseminar toimub 09. juunil 2020. a.