Raamatukogu läbi aegade

Neeruti Selts koos Viru Instituudiga korraldas seitsmendat aastat järjest Neeruti seltsi sünnipäeva puhul  pärimuskonverentsi Kadrina rahvamajas.

Raamatukogude aasta puhul oli teemaks Raamatukogu läbi aegade.  Raamatukogunduse ja ajakirjanduse asjatundjana esitas Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru  põhjaliku ja hariva tagasivaade raamatukogunduse ajaloole, kuid andis ideid ka raamatukogude tegemisteks tulevikuks kogukonnakeskustena.

Kadrina raamatukogude käekäigust läbi aastate andis vallaraamatukogu juht Ene Heide. Arutluspaneelis esinesid kooliraamatukogu ja kõigi kohalike filiaalide töötajad ning aktiivsete lugejate esindajad. Kõlama jäi raamatukogude kui kogukonda liitvate tegevuste ja kultuurse vaba aja veetmise ning hariduse edendamise tähtsus.

Konverents kinnitas ja kuulutas raamatukogundusele lõppematut pikka iga ning vältimatut ajaga kaasaskäimist. Konverentsi modereeris Kirjandusklubi juhatuse liige Jaanus Reisner.

Aitäh koostöö eest, Neeruti Selts

Fotod: Enn Laansalu