PIONEERILAAGER PALMSES

Palmse mõis oli nõukogude ajal pikki aastaid pioneerilaagri kasutuses. Praegugi kuuleb sagedasti mõisas külastajate käest  – olin lapsena siin laagris.

Nüüd kutsub Virumaa Muuseumid kõiki endisi laagrilapsi üles –  otsige üles oma laagripildid ning pange kirja meenutused ja saatke meile.

Meenutage näiteks:

  • Millal ja kui pikalt laagris olite?
  • Milline oli päevakava?
  • Milline oli menüü?
  • Milline oli tol ajal mõis ja millistes ruumides  ning piirkondades laagri tegevus toimus? Kuidas nägid välja toad, kus elasite?
  • Millised olid suhted rühmas ja kasvatajatega? Kes olid kasvatajad?
  • Kas tundsite end laagris hästi, meenutage lõbusaid seiku või ka probleeme, kui neid oli.

Ootame ka fotosid, rühmapäevikuid, kroonikaid ning esemeid, mis laagriga seonduvad.

Kirjutiste pikkus ega vorm ei ole piiratud.

Mälestusi ootame 31. maini 2020 e-posti aadressil pioneer@palmse.ee
Soovi korral võite oma fotod, mälestusesemed vms ka Palmse mõisa tuua
(hea, kui saate oma tulekust eelnevalt teada anda telefonil 5014287)

Mälestuste jagajatele tänutäheks prii Palmse mõisa külastus.
Kõigile endistele Palmse  mõisa pioneeridele korraldame
PIDULIKU PIONEERILAAGRI KOKKUTULEKU PALMSE MÕISAS
(kui elu-olu lubab, siis septembris 2020)

Mälestused säilitatakse Virumaa Muuseumide arhiivkogus.

Valikuliselt ja kokkuleppel autoritega avaldatakse mälestusi Virumaa Muuseumi toimetiste järgmises numbris.

Täiendav info: pioneer@palmse.ee või tel: 501 4287