Pärandkultuuripäev Viru-Nigulas

Viru-Nigula Koduloomuuseum, Viru-Nigula Hariduse Selts ja Viru Instituut   
kutsuvad pärandkultuuripäevale

“Virumaa on virulaste hoida. Lugusid Viru-Nigula  kihelkonna värvikast minevikust“

6. septembril  kell 13  muuseumi (Rataskaevu 1, Viru-Nigula alevik)

Päevakavas on lood  Viru-Nigulast: üllatusi külamaastikelt ( Ene Ehrenpreis), leide Viru-Nigula pastoraadi pööningult (Aivi Parijõgi). Tutvumine muuseumi, rahvamaja  ja Vasta mõisakooliga. Roopilli valmistamine (Ervin Lember).

Instituudi 10.aastapäeva puhul  kokkuvõte tehtust, viru kohaliku keele kogujate ja koostööpartnerite tänamine.

Sissepääs on kõigile prii. Kestvus 3,5 tundi.

Päeva toetavad Viru-Nigula Vallavalitsus, Kultuurkapital, Virumaa pärimuskultuuriprogramm.

Info sündmuse kohta instituudi kodulehel: http://viruinstituut.ee/.

Rakverest Viru-Nigulasse  ühistransporti soovijatel palume registreerida hiljemalt  30. augustil meilil: marge@viruinstituut.ee