Otsides oma juuri 2022

Haljala Kool, Eesti Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut kutsuvad taas kõiki koguma endistest (ja praegustest ) lasteaia- ja (üldharidus- ja huvi-) koolijuhtidest ning õpetajatest mälestuslugusid – „ Minu õpetaja“, „Mind õpetas …“ või mõni muu pealkiri.

Eesmärgid:

  • koguda ja jäädvustada Virumaa ja oma kodukoha haridusse panustanud pedagoogide lood;
  • toetada ja kaasata Virumaa koolide õpilasi loov-, uurimistöö koostamisel, väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel;
  • tugevdada põlvkondadevahelist sidet.

Kogumisel võivad osaleda kõik huvilised – Virumaa koolide õpilased (1.–12. klassini), vilistlased, lasteaia- või koolipere ja kogukonna liikmed… Töö vormi valib koostaja ise. Töö autor võib üles kirjutada/filmida/lindistada oma või vanematelt või vanavanematelt kuuldud mälestusi, kirjutada essee/kirjandi vormis, esitada mälestuskillukesi, koostada uurimustöö kodupaigas tunnustatud pedagoogi tööst ja elust.

Võib esitada ka varasematel aastatel valminud töid, et saaksime tutvustada tunnustatud juhte ja õpetajaid avalikkusele ning säilitada nende elu ja tööd tutvustavaid uurimusi/lugusid tuleviku jaoks arhiivis.

Töö vormistada A4 formaadis üldkehtivaid nõudeid arvestades, töö pikkusele piiranguid ei ole. Töö tiitellehel on pealkiri, töö koostaja nimi, õpilaste puhul kool ja klass ning juhendaja nimi, nende kontaktandmed. Töö lisades esitada intervjueeritavate nõusolekud töö, fotokoopiad, video- või helikassetid, CD-d jms avalikustamise kohta.

Mälestuslood/esseed/kirjandid esitada elektrooniliselt aadressile gylli.heinla@mail.ee 5. oktoobriks 2022, kokkuvõtted tehakse oktoobrikuu lõpus.

Uurimis- ja loovtööd esitada koos teiste noorte kodu-uurimiskonkursi töödega 22. juuniks 2023 elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee.

Kui koolid on avalikustanud oma endiste õpetajate ja juhtide kohta lugusid, siis palume nende kohta saata ka viited.

Töid loeb komisjon, mille koosseisu kuuluvad Õpetaja Autähise Jaagu Fondi ja Viru instituudi esindajad.

Kõik osalejad saavad tänukirja, parimate tööde autoreid premeerib Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut.

Küsimustega pöörduda Külli Heinla (tel 56221585, e-post gylli.heinla@mail.ee) või Marge Lepiku poole (tel 5054319, e-post marge@viruinstituut.ee)