Õpime arhiive kasutamat

Viru Instituudi üks tegevustest on kodu-uurimine,  huviliste koostöö ja informeerimise korraldamine. selleks on aastaid korraldatud kodu-uurimiskonverentse, ajaloopäevi ja õppepäevi, külastatud Virumaa muuseume.

Paar aastat tagasi tekkis mõte, et  analoogselt Tartu ja Tallinna arhiivitundidele võiks need toimuda Rakveres ja Jõhvis, paraku koroona segas vahele. Küll võtsid virulased osa rahvusarhiivi veebitundidest, mis kinnistasid soovi korraldada ka kohapeal oma õppepäevi.

Rahvusarhiivi Rakvere maja töötajad olid valmis neid korraldama, nii toimuski jaanuari lõpul esimene tund.

Arhiivi töötaja Külli Kukk tutvustas maJa ja  tegevusi. Samuti andis ta enam kindlust osalejatele ka edaspidi arhiivi külastada, et saada materjale oma suguvõsa, kodukoha ja muudes küsimustes, Kuigi kõike ei saa kohapeal kätte, uurida tuleb ka teistest asutustest, kuid nõu antakse küll, et mida, kus  ja kuidas leida.

Osalejad toetasid mõtet korraldada ka edaspidi arhiivitunde, nii ongi juba veebruaris arhiivi infosüsteemi AIS  teemal.

Soovitame ka teistel vabaühendustel, koolidel külastada julgemalt arhiivi.

Instituut jätkab arhiivitundidele lisaks ka  teiste mäluasutuste – muuseumide, raamatukogude tundidega, kuidas kasutada nende infosüsteeme, mis seotud kodu-uurimise teemadega.

Suur tänu arhiivi töötajatele, eriti Külli Kukele huvitava päeva eest.

Fotod: Enn Laansalu