Ootame taas Viru sõnu ja lugusid

Arvestades koostööpartnerite  ettepanekuid  emakeelepäevadel Virumaa kohaliku keele uute sõnade ja lugude leidmiseks, pikendab Viru Instituut  tööde esitamise tähtaega  2. aprillini 2018

Juhend

Viru instituut jätkab 2018. aastal Virumaa kohaliku keele kogumist. Kirja panemist on väärt nii sõnad, väljendid, naljade kui ka lühilood. Seekord ootame lisaks küla-, tudengi-, laste-, keele- ja koolinalju.

Palume esitada ka nõukogudeaegseid ja 1990ndate aastate sõnu, lugusid, nalju jms. Tähtis on, et inimesed meenutaksid mingeid spetsiifilisi, näiteks oma kodus, koolis või töökollektiivis käibel olnud sõnu. Kindlasti tuleks märkida juurde, mis kollektiiv see täpselt oli.

Lugusid võib esitada kirjalikult või helisalvestusena.

Kogutud materjalile palume lisada alljärgneva info:

  • sõnade autori/keelejuhi nimi, sünniaeg, elukoht, kui kaua on olnud selles kandis
  • koguja nimi, sünniaeg, kontaktandmed
  • sõna (fraasi, kõnekäänu, teksti) kohta selgitavaid märkusi, mis tähenduses või olukorras seda kasutati, milline on selle päritolu, kuidas on autor selle saanud
  • koht, kus koguti, ja aeg, millal koguti materjal
  • võimalusel lisada lühike elulookirjeldus või veidi isiklikke mälestusi sõnade autorist/ keelejuhist.

Osalema kutsutakse nii koolinoori kui täiskasvanuid.

Osalejaid tunnustatakse, paremate tööde autoreid tõstetakse eraldi esile.

Märkimisväärsemad tööd avaldatakse instituudi kodulehel. Materjale kasutatakse Viru Instituudi hilisemates kultuuriloo-alastes trükistes. Igal konkreetsel juhul võetakse autoriga eraldi ühendust nende avaldamise taotlemiseks.

Tööd palume saata elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee hiljemalt 2. aprilliksiks 2018.

Info Marge Lepik, tel 5054319