Ootame lugusid maskidesse maskeerunud sanditajatest

Nüüd, kus päike käib üle taeva ainult ühe poole ööpäevast ja inimesed rohkem tubasemad, on hea hakata mõtlema mardisantimise peale, eriti praegusel koroonaohustatud ajal. Ega’s ometi üks taudioht saa eestlaste muistset rahvakommet tuksi keerata – kuigi ka mardisandid on maskidesse maskeerunud inimesed, kes perest perre ja majast majja ringi käivad!

Nii mõnelegi rahvalikule tavale on lisandunud kõva ärimekk man, olgu siis jaanipäeva, jõulude, vastlate, munadepühade või Ameerikast ülevõetud kõrvitsapeo halloweeni tähistamisega, kuid meie oma mardi- ja kadripäev on kaubanduse huviorbiidist välja jäänud. On see hea või mitte, on iseasi. Ja nii võib ses kiiresti muutuvas ilmaelus juba ollagi, et meie ümber on küllalt neidki, kes ei ole kunagi mardisandiks käinud. Sest ka lukud-riivid ustel ees, kes see teab, kes maski sees… Loodetavasti on nad mardiks jooksmise kombest vähemasti kuulnud.

Nüüd kutsubki Viru Instituut saatma oma lugusid, videoid, lindistusi, fotosid või joonistusi mardisantide kohta, et koguda ning jäädvustada lugusid ja pilte eri põlvkondade mardipäeva tähistamisest.

2018 aastal algatas Eesti Folkloorinõukogu koostöös Rahvakultuuri Keskusega aktsiooni „Hakkame santima!“, eesmärgiga populariseerida ning elavdada sanditamistavasid. Abiks materjalid https://hakkamesantima.ee/

Möödunud korral koguti kadripäeva sanditamislugusid. Käesolev, 2020. aasta on taas mardisantide päralt, seetõttu kutsumegi jäädvustama sel aastal lasteaias, koolis, kodukohas või sõpradega martisantide kombeid.

Ootame samuti lugusid, kuidas olete enne seda aastat tähistanud mardipäeva santimisega, kirjeldage tegevusi ja riietust. Lisage santimise koht, aeg ja autori andmed (nimi, vanus, e-post, telefoni number).

Lugudest tehakse kokkuvõtted veel selle aasta lõpul. Paremaid lugusid, fotosid ja joonistusi avalikustatakse ja tänatakse autoreid tunnustusüritusel. Lood talletakse arhiivis ja e-kogumikuna instituudi kodulehel. Sellega olete andnud oma osa meie ajaloo talletamisse.

Palume saata oma lood 1. detsembriks e-posti teel aadressile marge@viruinstituut.ee.

Sanditamise meenutamise kõrval soovime kõigile ühtlasi head nuputamist, kuidas meie oma head mardisanditamist maskirikkal ajalgi elus hoida!

Viimati kogusime kümme aastat tagasi mardi- ja kadripäeva tähistamise kohta, nüüd on selle ajaga tekkinud juba uued lood. Suur tänu kõigile, kes tookord aitasid kaasa Mall Hiiemäe raamatu “ Virumaa kalendripärimus“ koostamisele.

Loodame seekordki head koostööd.
Hilje Pakkanen ja Marge Lepik