Online loeng Vanad ja uued sotsiokultuurilised väärtused Venemaal ja Bulgaarias

Irina Sedakova välitöödel Bulgaari külas Stakevtsi, Vidini regioonis (2001). Erakogu.

28. septembril kell 11 toimub Irina Sedakova online loeng „Vanad ja uued sotsiokultuurilised väärtused Venemaal ja Bulgaarias“ (inglise keeles).  *In English*

Venemaa Teaduste Akadeemia Slaavi Uuringute Instituudi Tüpoloogia ja Võrdleva Lingvistika osakonna juhataja dr Irina Sedakova loengu eesmärk on võrrelda ja uurida sotsiokultuursete väärtuste semantikat ja pragmaatikat Venemaa ja Bulgaaria arhailistes maapiirkondades ja uutes linnakeskkondades.

Loeng algab vene ja bulgaaria terminoloogia lühikese aksioloogilise ülevaatega, mis osutab, et “väärtus” abstraktse mõistena on hiljuti kasutusele võetud ja pole tüüpiline agraarsetes piirkondades. Mõiste on muutunud üha sagedamini kasutatavaks interneti ajastul, „uue siiruse” ja uue eetika ajastul.
•    Kuidas uurime oma välitöödel väärtusi, milliseid küsimusi peaksime vestluspartneritele esitama?
•    Kas on võimalik tõmmata piir (leksikaalne, pragmaatiline jne) „vanade” ja „uute” väärtuste vahele?
•    Millised on aksioloogilise hierarhia dünaamiliste muutuste põhjused?
•    Kuidas mõjutab COVID-19 inimeste rutiine ja eelistusi ning sellele vastavalt väärtuste hierarhiat ja selle tähistamiseks kasutatavat sõnavara?
Neid ja muid probleeme avatakse selliste väärtuste näidetel nagu „armastus”, „vanadus” ning „tervis”.

Irina Sedakova loeng toimub inglise keeles ja on avatud kõikidele soovijatele Eesti Kirjandusmuuseumi TEAMS keskkonnas.
Osalemise soovist palume teatada: seminar2020@folklore.ee

Loeng toimub EKM folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse müüdi- ja usundiuuringute töörühma seminarisarja koostööna. Loengut toetavad projektid EKM 8-2/20/3 ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus, CEES – TK 145)

Lisainfo:
Mare Kalda, mare.kalda@folkloore.ee