Aitäh vastuste eest. 

Viktoriini  „Virumaa ja virulastest“ Vaivara kandi kohta Vaivara Sinimägede muuseumi  poolt koostatud küsimustele esitasid head vastused Reet Markin, Ilor Teeväli, Aime Kinnep ja Arne Timm.

 Auhinna saab seekord Ilor Teeväli.

_____________________________

Viktoriini “Virumaast ja virulastest” oktoobrikuu küsimused

Vaivara kandi teemal

 

 1. Vaivara Sinimäed koosnevad kolmest künkast. Kuidas igaühte neist nimetatakse? (NB! Igaühel neist on  kaks nimetust- ametlik ja mitteametlik. Nimeta mõlemad!)

Vastus: Sinimäed koosnevad Tornimäest ehk Majakamäest (69,9 m), Põrguaugu ehk Grenaderimäest (83,2 m) ja Pargimäest ehk Lastekodumäest, vanade ürikute kohaselt on ka siin elanud Poppa Knuti (poppa – soome keeles nõid, posija) järgi Poppamärgi (84,6 m), mis kuuluvad Põhja-Eesti panga Vaivara klindilõiku.

………………………………………………………………………

 1. Kuidas nimetatakse Sinimägesid? Kas a) Eestimaa Alpideks, b) Põhjamaade Veneetsiaks,  c) Eestimaa Termopüülideks või d) Läänemere Pärliks?   Mille tõttu on selline nimi just Sinimägedele antud?

Vastus: Sinimägesid nimetatakse Eestimaa Termopüülideks Sinimägede lahingute järgi. Sinimäed moodustavad kitsa loodusliku läbipääsu Soome lahe  ja  Alutaguse  soode  vahel,  laiusega    4-5  kilomeetrit. (Kreeka mäekitsuse  järgi,  kus  spartalased langesid pärslaste vastu võideldes.)

…………………………………………………………………………

 1. Nimetage Vaivara Kihelkonnakooli vilistlasi:
 1. kes töötas 1921-40 ametikohal, kus tuli teha koostööd kõikide Eesti riigijuhtidega ja abistada neid igapäevatöös. Nimetage ka ametikoht.
 2. Perjatsi talumees, kes oli 1907-1912 valitud Eesti saadikuks ühte esinduskogusse. Millisesse?

Vastus: a) 1920. aastal valitsuse asjadevalitsejaks saanud ning aastatel 1921-1940 riigisekretärina töötanud Karl Johannes Terras (9. 09.1890 Vaivara vald,  25. 02.1942 Kirovi oblast) oli jurist ja Eesti Vabariigis enne nõukogude okupatsiooni kõige kauem oma ametikohal püsinud kõrgem riigiametnik. Tema isa oli Aleksander Terras.

 1. b) Aleksander Terras (5. 08.1860 – 19. 02.1931) oli vallakirjutaja ja poliitik. Aastatel 1907 – 1912 oli ta Eestimaa kubermangu saadik III Riigiduumas.

………………………………………………………………………………..

 1. Nimetage looduskaitsealused ja pärandkultuuriobjektid Vaivara kihelkonna territooriumil.

Vastus: Vaivara kihelkond looduskaitsealused üksikobjektid: Olgino rändrahn, Hoovi künnapuu, Siskini mänd; pärandkultuuriobjektid: Hiie kaldad Kiideniidu ojal, Perjatsi hiiemägi, Tõrvajõe allikas, Hõbeallikas, Kaaba kivi, Kannuka hiiekivi, Sõtke ohvrikivi.

……………………………………………………………………………………………

5.Kes on kes?

1 Constantin von Korff Vene füsioloog, akadeemik, suvitas Sillamäel
2 Kristjan Rutoff- Rajasaare Juhtis Saksa vägesid 1944. aasta lahingutes Sinimäel
3 Ivan Šiškin Juhtis Nõukogude vägesid 1944. aasta lahingutes Sinimäel
4 Kaljo Kiisk Vaivara mõisnik, kes asutas omal kulul kihelkonnakooli
5 Felix Steiner Rahvusvaheliselt tuntud maletaja, veetis lapsepõlve Narvas
6 Martin Ekström Vene kunstnik, kes maalis palju Utria ja Meriküla maastikke
7 Filipp Starikov Vaivara vallas elanud näitekirjanik
8 Dmitri Mamin- Sibirjak Kirjutas Narva- Jõesuus „Aljonuška jutud“
9 Ivan Pavlov Juhtis Utria dessantrühma
10 Paul Keres Eesti filminäitleja, Sõtke kooli vilistlane

Vastus:

 1. Constantin von Korff – Vaivara mõisnik, kes asutas omal kulul kihelkonnakooli
 2. Kristjan Rutoff-Rajasaare – Vaivara vallas elanud näitekirjanik
 3. Ivan Šiškin – Vene kunstnik, kes maalis palju Utria ja Meriküla maastikke
 4. Kaljo Kiisk – Eesti filminäitleja, Sõtke kooli vilistlane
 5. Felix Steiner – Juhtis Saksa vägesid 1944. aasta lahingutes Sinimäel
 6. Martin Ekström – Juhtis Utria dessantrühma
 7. Filipp Starikov – Juhtis Nõukogude vägesid 1944. aasta lahingutes Sinimäel
 8. Dmitri Mamin – Sibirjak – Kirjutas Narva-Jõesuus „Aljonuška jutud“
 9. Ivan Pavlov – Vene füsioloog, akadeemik, suvitas Sillamäel
 10. Paul Keres – Rahvusvaheliselt tuntud maletaja, veetis lapsepõlve Narvas