NURKSE LINNAMÄE TAMMED

Nurkse linnus asub Vinni vallas Nurkse külas, Nurkse ja Põlula külade vahel järskude nõlvadega seljandikul, mis moodustab ühe osa pikast kirde-edela suunalisest vallseljakute ahelast. Linnusena kasutati ainult mäeseljandiku kõrgemat kirdepoolset u 200 m pikkust ja 20-25 m laiust osa. Linnuseala on muust mäeseljandikust eraldatud ühe meetri kõrguse kivist ehitatud valliga. Loodepoolses otsas asuva valli kõrgus on 1,7 meetrit ja laius 4-5 meetrit. Arheoloogide arvates kasutati linnust I aastatuhande II poolel.

Nurkse linnamäel kasvab mitu suurt tamme.

Linnamägi kuulub Võlumäe-Linnamäe MKA koosseisu

Fotod Marek Laimets