4

Moe üllatas

Sirje Võsa eestvedamisel korraldasid Moe külaselts ja Viru Instituut päeva „Virumoa murdekieled” endise Viru- ja Järvamaa piiril Moel selle kandi mitmete oluliste tähtpäevade puhul.

Peale Moe küla esmamainimisest 570 aasta, Moe piiritustehase rajaja Jakob Kurbergi sünnist 180  aasta ja piiritustehase rajamisest 130 aasta möödumist on ka kultuuriloos märkimisväärseid tähtpäevi: Vaiatu küla rahvalauliku Velli Ehli sünnist ( 1892–1977), esimesest kirjakeele konverentsist Tapal 110 aastat, Saksist pärit kunstniku Lui Lätti sünnist 115 aastat, neil mail lapsepõlve veetnud kirjaniku Veera Saare  sünnist 105 aastat ning Saksi raamatukogu avamisest 100 aastat.

Viru instituut tegi kokkuvõtteid laekunud kohaliku keele lugudest ja sõnadest. Tänati autoreid ja kutsuti üles oma kirjutisi saatma edaspidigi. Laekunud töödest väljavõtted avaldatakse instituudi kodulehel ning osa töödest antakse edasi arhiivi, et neid edapidigi kasutada.

Muljetavaldav ringkäik piiritusmuuseumis koos sisuka ülevaatega piirituse tootmise mõjust Eesti maarahvale andis osalejatele uusi teadmisi. Huvitav oli tutvuda ka kaasaegse õlle tootmisega Muddises.

Novembris kuulutab instituut uue keelekogumise. Instituut ei ole veel valinud selle aasta teema: kas laste-, noortekeel, naljandid või hoopis nõukogudeaegseid väljendeid kohalikus keeles.

Loe ka Virumaa Teatajast Inna Grünfeldti artiklit „Viru murre andis hea saagi“ https://virumaateataja.postimees.ee/4290231/viru-murre-andis-hea-saagi.