Meenutades Igor Tõnuristi

Igor Tõnurist

Igor Tõnurist

Meie keskelt lahkus taevastele radadele Igor Tõnurist – rahvamuusik, teadlane, lektor, õpetaja, pärimuskultuurifestivali Viru säru vaimne juht ja korraldaja.

Sel suvel täitub Eesti folklooriliikumise ühe esimese ärataja Viru säru toimumisest Palmses juba 35 aastat. Omanäoliste Viru särude kestmises on suur roll olnud Igor Tõnuristil, kes oli säru kunstiline juht 1995-2008.

Viru Instituut kavandas sel puhul meenutada koos Igor Tõnuristiga seda Virumaa jaoks nii olulist säru-nähtust. Kahjuks lahkus õpetaja Igor Tõnurist meie seast, seetõttu ei saa me enam tema mälestusi kuulda. Küll aga saame meenutada mõtteid temast ja temalt.

Igor Tõnurist: „Tegime Viru säru armastusega: Viru säru tekkis ühes kohas kindla funktsiooniga murdelisel ajal, kusjuures tuli hakkama saada oma jõududega. Oli ju midagi uudset tulla särule välja oma kavaga, mis ei olnud paljudele vastuvõetav, sest oli harjutud muud moodi.

Kuigi särul oli kokku kaks kunstilist juhti, oli säru siiski kollektiivne töö.

Mäletan: raskeks tegi asjaolu, et tuli iga kord leida uusi esinemiskohti, sest me ei teadnud, kas see saab toimuma Palmses või Vihulas või mujal. Kas neis kohtades on kaastegijaid või tuleb leida uus koht. Esinemiskohtade otsimine võttis palju aega ja vaeva. Vaeva oli ka raha leidmisega säru korralduseks, sest 90ndatel oli raskusi rahalise toetamisega nii Lahemaal kui teistel.

Raskusi tekitas ka rahvusliku kultuuri ühendamine mõisamiljööga. /…/

Kõige enam on meelde jäänud regilaulude laulmine, samuti hiie ja muusikute kodukohtade  külastused.  /…/

Võib-olla on minul osa selles, et särud lõppesid, sest 2008. aastal loobusin kunstilise juhi rollist haiguse tõttu. Pärast seda uut kunstilist juhti ei leitud.

Säru andis palju ilusaid hetki.“

Väljavõtted Igor Tõnuristist kui Viru säru korraldajast Viru Instituudi e-kogumikust „Oma ja ehe”.

Rakvere rajooni kultuuriosakonna juhataja esimeste Viru säru aegadel Vaike Sein: „Uue kunstilise juhi Igor Tõnuristiga tuli särudesse uus suund.”

Kauaaegne kultuurispetsialist Lääne-Virumaal (alguses Rakvere rajooni kultuuriosakonnas, hiljem Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus Ello Odraks: „Igor Tõnuristi kaasamisega peojuhiks muutus folkloorifestival autentsemaks nii Eesti kollektiivide kui ka välisesinejate puhul – kindla teema kohaselt. Tõnurist andis iga peo eel oma soovitused ettevalmistuseks ja läbiviimiseks. Näiteks olid pidudel omapärased folklooriga seotud meened: kinnas, laastudest “viru värav“, rahakott või viguriga mänguasi. Suurematele esinemiskohtadele lisaks õpiti tundma Lahemaal selliseid kultuuriloolisi kohti, kus ei oldud enne käidud. Tekkisid ka traditsioonid, näiteks paelte kinnitamine puule Ilumäel.

Kultuuritegelane ja kõikide särude särulane Raivo Riim: „1994. aastal jooksis säru korraldajate vahelt must kass läbi. Särud hakkasid ennast kordama, tekkis stamprepertuaar ehk nö Kuppari-Muori mürgitus.

/…/ Särule tuli leida ka uus kunstiline juht. Tegin maavalitsuses ettepaneku, et selleks sobib tark teadlane ja hingelt pillimees, Leegajuse juhendaja Igor Tõnurist. Ma ei tea siiani, millega Ello Odraks Tõnurist ära rääkis, aga nõusse ta sai. Tänu Tõnuristile sai säru uue hingamise – iga säru sai oma kindla teema.

Kavasid hakati rohkem teaduslikult ette valmistama. Kui seni oli särukavades rohkem juhuslikku repertuaari, siis Tõnurist tõi arhiividest säru seminaridele vastavat teemarepertuaari, et lauljatel-tantsijatel oleks igaks säruks uusi ja värskeid lugusid. See oli folkloorialane rahvavalgustaja töö, mida Tõnurist Virumaa folkloorihariduses tegi.“

Mõistagi pole see kaugeltki kõik, mida Igor Tõnurist oma tegevuserohke elu kestel on korda saatnud.

Folklorist ja Viru Instituudi asutajaliige Ingrid Rüütel on avaldanud arvamust, et Igor Tõnuristi teaduslik pärand alles ootab põhjalikku läbitöötamist tulevaste uurijate poolt.

Viru säru korraldajate meenutuste kõrval jäävad sooja tundega meenutama tarka, rahulikku ja abivalmis folklooriteadlast Igor Tõnuristi nii tema „pilli“ järgi tantsinud arvukas tantsijate pere, rahvapillimuusikud, kui ka tema korraldatavast osa saanud arvukas vaatajaskond.

Aitäh, Igor, et pühendasid nii palju aega ja energiat meile!