Kutse

Märka Virumaa tammesid

Viru Instituut ja Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakond kutsuvad selle aasta puu – tamme kohta lugusid ja fotosid saatma.
Lugude ja fotodega ootame andmeid Virumaa tammede ja tammikute kohta (suurus, vanus, seos rahvapärimuse või mõne tuntud isikuga, tähtpäevadel istutatud tammed jne), märkides ära ka täpsemalt asukoha).
Kui kõiki andmeid ei teagi, aga tamm ise on millegi poolest huvipakkuv, siis noor tammgi võib olla tähelepanuväärne.

Fotod ja lood avalikustatakse instituudi kodulehel.
Kui olete saatnud oma materjalid ajakirjale Eesti Loodus, võiksite saata ka meile, et täiendada ülevaadet Virumaa tammedest.

Huvitavaid leide