Mardi- ja kadrisantimine Virumaal koroona ajal

Viru instituudi kutsele saata oma lugusid, videoid, lindistusi, fotosid või joonistusi mardi- ja kadrisantide kohta vastas kümmekond.

Märkimisväärsemad on Viru-Nigula lasteaia Kelluke, lasteaia Tõrutõnn, Haljala kooli ja Tuuli Kumari lood.

Lasteaia Kelluke Kiisude rühma (õpetaja Heli Lauk ja üliõpilane Katariina Lilleorg) poolt saadeti video selle aasta mardipäevast, sama rühm  osales edukalt ka Eesti Vabaõhumuuseumi korraldatud Mardisantide fotokonkursil, kus võitis publiku südame ja eriauhinnagi ( Vt  Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke – Kiisude mardisandid ehk “Paberkotipead” ).

Lasteaed Tõrutõnn (õpetajad Aino Ollerma ja  Kerli Hahndorf) esitas suure valiku  mardi- ja kadripäeva fotodest ja kavadest, millega on talletatud läbi aegade oma tegevusi santimisel.  Instituut sai väärtusliku materjali jäädvustamiseks ja uurimistöödeks.

Haljala kooli 5.klassi ülevaade tänavuse mardipäeva programmist  ettevalmistusest kuni santimiseni esitas õpetaja Monika Karing.

Südamlikud mälestused 1980-1990ndatest saatis Tuuli Kumari, kelle materjale on hea võrrelda tänaste noorte santimise kommetega.

Aitäh kõigile, kes sel keerulisel ajal korraldasid mardi-ja kadripäeva ning saatsid lood meile.

Kahjuks ei saa me korraldada tänavu tänuüritust, ainult tänukirjad saata. Kuid 2021.aastal teeme ikka. Lood avaldatakse  instituudi kodulehel e-kogumikus ning materjali saadetakse arhiivi.

Loodame, et eelpool nimetatud haridusasutuste ja autorite  eeskuju  annab innustust ka teistele järgmisel aastal talletada oma kodukandi mardi-ja kadripäeva kombeid.

Loodame, et me lugude kogumine andis ka enam julgust osaleda järgmisel aastal Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskusega aktsioonis „Hakkame santima!“, eesmärgiga populariseerida ning elavdada sanditamistavasid.

Kuigi Virumaalt oli osalejaid vähem kui Harju-, Tartu- või Saaremaalt , on rõõmustav, et veel on santimise komme elus – kokku osales aktsioonis 142 kadri- ja 236 mardisanti Virumaalt. Huvitav fakt, et mardiperesid oli ligi kolm korda enam  kui kadriperesid (vastavalt 30 ja 11).

Järgmisel aastal ootame taas kirjutama, pildistama ja videosid tegema.

Marge Lepik