Aitäh

Suur tänu kõikidele, kes osalesid sel aastal instituudi poolt korraldatud viktoriinis

Õiged vastused maikuu küsimustele saatsid Eneli Birnbaum, Reet Markin, Marju Arold, Kalmer ja Heli Allikalt, kes on võtnud aktiivselt osa ka kõikidel varasematel kuudel.

Kõigi nende vahel loositi välja Rakvere Teatri, Aqva spaa, Rakvere linnuse ja Politseimuuseumi kinkekaardid, mille kättesaamine lepitakse iga autasustatuga kokku.

Täname kõiki viktoriinist osavõtjaid. Aitäh, et rikastasite oma teadmistega ka meid mitmetes küsimustus.

Loodame, et teiegi õppisite midagi uut Virumaa kohta.

 


Viktoriin Virumaa  kultuurilugu

Maikuu viktoriini vastused

1. Mis aastal ja kus  asutati Viru Instituut?
Vastus: 18. juunil 2008 aastal Viru-Nigula pastoraadimajas

2. Palju oli asutajaliikmeid? Palju on liikmeid praegu? Nimetage instituudi juhatuse liikmete nimed.
Vastus: Asutajaliikmeid oli 12, mõtte algatajad olid Ida-Viru ja Lääne-Viru maavanemad ning Ingrid Rüütel.Juhatuse liikmed on Ingrid Rüütel, Hilje Pakkanen ja Aivar Surva (juhatuse esimees)

3. Mis  liiki on Viru Instituudi tegutsemisvorm ?
Vastus: MTÜ Viru Instituut on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.

4. Mis on Viru Instituudi tegevuse põhieesmärk?
Vastus: Ühtse Virumaa(nii Ida- kui Lääne- Virumaa) koostöö arendamine kultuurivaldkonnas. Ainelise ja vaimse pärimuskultuuri kogumine, uurimine  ja säilitamine. Väärtustada Virumaa kultuuri ühiskondlikku tähtsust.

5. Nimetage vähemalt kaks instituudi traditsioonilist üritust( ürituste sarja).
Vastus: ülevirumaaline koolinoorte kodu-uurijate konkurss ja konverents, pärimuspäevad“ Virumaa on virulaste hoida“, kodu-uurijate päevad, kohaliku keele sõnade ja lugude kogumine, Virumaa kultuurilugu(õppekavas), Viru Regi ja Virumaa viktoriin.

6. Mis on instituudi sümboliks?
Vastus: Sümbolina on kasutusel laevuke/ lennuk (Kalevipoja laev) ujumas Viru-Nigula rahvariide seeliku triipudel.

7. Nimetage, milliseid trükiseid, helikandjaid on ilmunud instituudil (ka kaasväljaandjana)
Vastus: Mall Hiiemäelt “Virumaa vanad vaimujutud”, “Virumaa vanad lastemängud”, Ingrid Rüütli teos”Ida – Virumaa rahvakultuurist”. Elektrooniline trükk Ida-Viru rahvakultuurist. Mari Mäe helisalvestis “Viru pulm”.

8. Nimetage  Viru kohaliku keelega seotud instituudi tegevusi aastatel 2015-2018.
Vastus: Keelekonverents Haljala koolis, keelepäevad koolides, lastele omaloomingu võistlus, töölehtede kogumikud koolidele ja lasteaedadele, kodu-uurimise konkursid ja koolides õppeaine “Virumaa kultuurilugu”, pärimuspäevad“ Virumaa on virulaste hoida“, kodu-uurijate päevad, kohaliku keele sõnade ja lugude kogumine

9. Keda  ja millal on Viru Instituut  tunnustanud Viru vaimuvara vardja tiitliga
Vastus: 2017 aasta märtsis Eesti Kirjandusmuuseumi teadurit ja folkloristi Mall Hiiemäed.

10. Nimetage  vähemalt kolm koostööpartnerit, kellega on instituut kõige enam koostööd teinud viimastel aastatel.
Vastus: Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Rahvaluule Arhiiv, Neeruti Selts, Juhan Kunderi Selts, TLÜ Rakvere  Kolledž, Iisaku Kihelkonna Muuseum, SA Virumaa Muuseumid, Haljala Kool, Väike-Maarja Vallavalitsus, Viru-Jaagupi Selts, Virumaa lasteaiad.