Suur tänu vastuste eest. 

Väga head vastused saatsid Eneli Birnbaum, Reet Markin, Marju Arold, Kalmer ja Heli Allikalt.

Loosiõnnega saavad auhinna Heli ja Kalmer Allikalt.

Auhinnaks ja „Saagijagamine. Eesti muinasjutte loomadest ja vanapaganast“, hüperajakiri „Mäetagused“ nr 67 koos instituudi meenega.

Palju õnne!

Edu järgnevatel kuudel.

 


Viktoriin Virumaa  kultuurilugu

märtsikuu vastused

 

1.Millest sai innustust ja millal algatas  Meinhard Laks Eestis emakeele päeva tähistamise riikliku tähtpäevana? Millal kuulutati  emakeele päev riiklikuks tähtpäevaks?

Vastus:  1994.a. Kadrinas emakeeleausamba rajamisest. 1995.a esimene üleskutse ajalehes Põhjarannik,  1998.a jõudis riigikokku ja 1999.a võeti otsus vastu. Tähistama hakati juba mitteametlikut 1995.a

2.Millal tähistatakse rahvusvahelist emakeelepäeva UNESCO poolt. Mis aastast tähistatakse? Mis on UNESCO eesmärgiks selle päeva tähistamises?

Vastus:  21.veebruaril “keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks”. Alus pandi 1999.a

3.Palju oli Eestis 2011.a rahvaloenduse tulemusel Kirde-Eesti ranniku murde  ja Põhja -Eesti keskmurde kõnelejaid?

Vastus: Kirde Eesti  omi 1288 (s.o. 0,1%) ja keskmurde kõnelejaid 210 (0,0%).

4.Millised Põhja-Eesti rannamurde (rannikumurde) muurakud on Virumaalt.. Nimetage vähemalt kaks rannikumurde uurijat?

Vastus:  Haljala loodeosa rannaküllad, Haljala Selja ja Viru-Nigula murrak, Põhja- ja Ida- Vaivara murrak.  Mari Must, Tiit-Rein Viitso

5. Millistest Virumaa kihelkondadest on järgmised vanasõnad:

Varane pühib nokka, hiline saputab tiibu – Väike-Maarja

Kuidas känd ees, nõnda võsu taga – Rakvere

Tegijal juhtub jodagi, pialtvaatajal ei midagi – Iisaku

6. Kirjuta järgmised sõnad/laused Viru murrakutest tänapäeva kirjakeeles:

eli õli õtsas – õli oli otsas ( Illuka)

lõõrikas– vihmauss

kihnama – saagima (Isa kihnab õues puid).

7.Kes on saanud  nii Virumaa  kirjandus- kui ka Wiedemann keeleauhinna?

Vastus: Virumaa kirjandusauhinna väljaandmise eesmärk on “tunnustada Eesti ajaloo ainelise  väärtkirjanduse loojaid, tutvustada ja levitada väärtkirjandust“.  Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind on auhind, mis antakse väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Mõlemad on saanud Nikolai Baturin.

8.Millal ja kes andis välja esmakordselt Virumaa kirjanduspreemia?  Kes on saanud  Virumaa kirjanduspreemia enam kui ühel korral? Kes neist on saanud kõige enam kordi?

Vastus: 1989.aastal Virumaa Fondi Nõukogu, Esimene anti 1988.a eest Jaan Krossi  „Wikmani poisid„ eest. Kokku on saanud J.Kross viiel korral, kuid Mats Traat, Andrus Kivirähk,  ja Mihkel Mutt  kahel korral.