Instituut aitab kaasa Lüganuse murdesõnastiku koostamisele

2018. a toimus Lüganusel sissejuhatav üritus selleks, et alustada Lüganuse murdesõnastiku koostamist. Eestvedajaks oli instituudi liige Kaja Toikka, kelle ideed toetasid folklorist Ingrid Rüütel ja keeleteadlane Jüri Viikberg. Kaja Toikka on lõpetanud Tallinna ülikooli magistritööga kirderannikumurdest, tegelnud Lüganuse murdega ning suudab seda ka rääkida.

2019.a alustati juba ettevalmistustega tänu Virumaa pärimuskultuuri-programmile. Intervjueeriti keeleoskajaid, süstematiseeriti materjal, selekteeriti ja sisestati murdesõnad ja -väljendid EELexi. Tänu kokkuleppele Eesti Keele Instituudile  on elektrooniline murdesõnastiku koostamise keskkond selleks avatud. Kaja Toikkale ja Kaire Sulpile  on abiks oma nõuannetega  Jüri Viikberg. Korraldatud on mitmeid üritusi, sealhulgas keeletalgud ja keelekohvik, kus on tutvustatud murdekeelt ja saadud uusi sõnu ja keeletundjaid.

Sõnastiku tegeliku koostamiseni läheb veel aega, kuid on hea meel, et EKI seda protsessi oma keelekogude ja koostamiskogemusega ellu viia aitab.

Instituut on plaaninud kogumise projekti kolmele aastale.