Loodusmälestised 13, Ida-Virumaa, Illuka, Mäetaguse, Iisaku, Alajõe. Tln 2004
Loodusmälestised 10, Harjumaa, Lahemaa. Tallinn 2002
Loodusmälestised 15, Lääne-Virumaa, Laekvere, Avanduse, Rakke, Väike-Maarja, Tamsalu. Tln.2005
Loodusmälestised 16, Lääne-Virumaa, Tapa ja Kadrina vald. Tln.2007
Lääne-Virumaa väärtuslikud maastikud. VR kirjastus 2008
Altja, Enn Tarvel. 1994
Lääne-Virumaa pärandkultuurist. Rakvere, 2010
Ida-Virumaa pärandkultuurist. Narva, 2010
Ida-Virumaa kaitsealused pargid. Anne-Ly Feršel. Ida-Virumaa 2009
Maantee kutsub. O.Tooming, P.Tooming. Ida-Viru maavalitsus, 1993
Ida-Virumaa Põlispuud, kivimürakad ja salapärased veed. Keskkonnaamet. Koostajad: T.leito, Ingrid Kuligina, OÜ Kivirullija.
Lahemaa ajalugu. Enn Tarvel. 1993
Uurimusi Lahemaa ajaloolistest maastikest. Ave Paulus. 2010
Lahemaa uurimused I, Ivar Etverk. 1981.
Lahemaa uurimused II, Ivar Etverk. 1985
Lahemaa uurimised III, Ivar Etverk. 1988
Ida-Virumaa kaitstavad liigid. Eesti Loodusfoto, Leito, T. (koost). Tartu, 2010