Kuuendat korda ühiskonverents Kadrinas

Kadrina üks tuntumaid vabaühendusi Neeruti Selts tähistas oma 20. aastapäeva konverentsiga “Vabaühendused ühendavad meid”, millel osales ka instituut saamaks uusi ideid koostööks.

Konverents toimus  rahvamajas, mis valmis 1930. aastal just kadrinlaste vabatahtliku ühistegevusega.

Peaettekande tegi  kirjandusteadlane ja poliitik Mihhail Lotman. Seejärel tutvustasid erinevad vabaühendused, alates külaseltsist või kirjandusklubist spordi- ja pritsimeesteni välja,  oma tegevusi ja arutelu käigus tehti ettepanekuid valla arenguks. Lisaks konverentsile oli võimalus tutvuda Kadrina huvikeskuses Kadrina keskkooli uue hoone arhitektuurivõistluse tööde näitusega. Kohalikud hindavad vabatahtliku tegevuse viimase aja suurimaks edulooks kava, kuidas tagada kohaliku keskkooli jätkuv püsimine ja arenemine.

Konverentsi juhtis vabatahtlikuna Kadrina Saunaklubi üks eestvedajaist, Maalehe ajakirjanik Rein Sikk.

Kuigi Kadrina Saunaklubi ja Neeruti Selts on juba laiemalt tuntud, saadi konverentsil lisaks neile ka hea ülevaade teistest vabaühendustest ning ideid edaspidiseks.

Fotod: Enn Laansalu