Kutse koguma vanavanemate lugusid

Viru Instituudi koostööpartner Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kutsub  Euroopa kultuuripärandi aasta raames kogumisvõistlusega „Püüa vanaema lugu purki“ lapsi ja noori koguma vanavanemate lugusid.

Võistluse eesmärgiks on koguda igalt Eesti vanemaealiselt inimeselt üks lugu või laul, mis on tema jaoks oluline. See võib olla näiteks ere mälestus või juhtum iseenda elust, kelleltki teiselt kuuldud lugu, mis on inimest elus saatnud, või hoopis õpetlik lugu, mis on pannud kaasa mõtlema.

Eesti ja vene keeles loodud veebirakendus http://kratt.folklore.ee/vanaema  juhendab noort läbi kogumistöö etappide. Oma telefoniga filmitud või helisalvestatud loo saab hõlpsasti veebikeskkonda üles laadida. Lisaks vanaemade lugudele on oodatud ka vanaisade, teiste vanemate sugulaste, tuttavate või koguni täiesti võõraste vanema põlvkonna inimeste lood.

Täpsemat infot saab Eesti Rahvaluule Arhiivi ja „Püüa vanaema lugu purki“ FB-lehtedelt, telefonil 7377 730 ning e-posti aadressilt: era@folklore.ee.
Lugusid oodatakse kuni 26. oktoobrini.