Kolmas Mall Hiiemäe videoloeng

Mall Hiiemäe

Kolmas videoloeng pakub tekke- ja seletusmuistendite, hiietavade, uskumuste, regilaulude, vanasõnade vahendusel ülevaate looduslikest puu- ja põõsaliikidest Virumaa pärimuses.  
Loengut saate vaadata aadressil https://viruinstituut.ee/virumaa-parimus/ ning Eesti Rahvaluule Arhiivi Youtube’i-kanalil.
Järgmised videod pannakse üles novembrikuu jooksul ühekaupa nädalavahetustel.