Kohtla-Järvel arutleti koduloo teemadel

Instituudi abiga korraldati Kohtla-Järvel õpetajatele koolituspäev koduloo õpetamise ja uurimise teemal. 

Anu-Merike Eenmäe jagas näpunäiteid õpilaste praktiliste ja uurimistööde läbiviimiseks, vormistamiseks ning konkurssidele esitamiseks.  Arutleti teemade üle, mis sobiksid Kohtla-Järve noortele, vaatamata vene õppekeelele ja senisele vähesele kogemusele oma kodu ja linnaga seotud teemade käsitlemisel. Julgustati õpetajaid, et instituut ootab oma konkurssidele noorte uurimistöid ka venekeelsetest koolidest kodukoha, kooli ja perede, nende traditsioonide ning nende elukorraldusega seotuna. Lisaks ka töölehti Virumaa kultuuriloo teemadel nii lasteaedade kui koolide õpetajatelt.  Marge Lepik andis soovitusi instituudi konkurssidel osalemiseks ning koduloo õpetamise osas üldhariduskoolis õppekava ja huvitegevuse kaudu. Kohtla-Järve koolides on õpetajaid, kes on huvitatud koduloost ja innustavad ka õpilasi, näiteks 2018.a saatsid instituudi konkursile  linna seitsmest koolist Maleva põhikool ja Järve gümnaasium. Paar aastat tagasi olid väga huvitavad projektid Kalevipoja teemadel, mis sobivad ka mujal esitlemiseks.

Koolituspäev näitas, et ka tulevikus tuleb enam kohtuda,  turgutamaks huvi  koduloolise uurimistöö vastu  nii õpetajates kui õpilastes.