Kogume viru sõnu

Viru Instituut koostöös emakeeleõpetajate ainesektsiooniga kogub lühilugusid kohalikust keelest.  

Lugusid võib esitada kirjalikult või helisalvestusena, kuid need peavad sisaldama näiteid kohaliku keele kohta, olgu need siis üksikud sõnad, fraasid, kõnekäänud, lühijutud või muu. Näiteks vana viru murdekeel või midagi muud sellele kandile omast (v.a võõrkeel), mis erineb ametlikust eesti (kirja)keelest.

Kogutud materjalile palume lisada alljärgneva info:

  • sõnade autori nimi, vanus, elukoht, kui kaua on elanud selles kandis;
  • koguja nimi, vanus, kontaktandmed;
  • sõna (fraasi, kõnekäänu, teksti) kohta selgitavaid märkusi, mis tähenduses või olukorras seda kasutati, milline on selle päritolu, kuidas on autor selle saanud;
  • koht, kus koguti, ja aeg, millal koguti materjal.

Osalema kutsutakse nii koolinoori kui täiskasvanuid.

Märkimisväärsemad tööd avaldatakse instituudi kodulehel.

Täiskasvanuid ja koolinoori tunnustatakse eraldi auhindade ja meenetega.

Materjale kasutatakse Viru Instituudi hilisemates kultuuriloo-alastes trükistes. Konkreetsel juhul võetakse eraldi ühendust nende avaldamise taotlemiseks.

Tööd palume saata elektrooniliselt aadressil marge@viruinstituut.ee hiljemalt 1. maiks 2017.

Info Marge Lepik,   tel 5054319