Kogume sõnu, väljendeid, kõnekäände Vaivara ja Jõhvi kandist

Viru Instituut asus aasta-kaks tagasi  koguma Vaivara ja Jõhvi kandi suulist pärandit. Nüüd ootab instituut inimestelt kohalike mälestusi, lugusid traditsioonide ja keele kohta, sh keele muutumist murdekeelest tänapäeva.

Kogumisel võivad osaleda kõik huvilised – Virumaa koolide õpilased, perekonnad, kogukonna liikmed, ka kodukandist mujale lahkunud, kuid mäletavad veel mingeid sõnu.

Instituut kogub ja uurib koos oma teiste partneritega materjale ja Vaivara ja Jõhvi kandi keele arengut  Rahvakultuuri Keskuse  meetme „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“ toel. Tulevikus on kavas ka avalikustada need ja anda arhiivi hoiule. See on suurepärane võimalus ka oma panusega jätta jälg tulevastele põlvedele, keeletarkadele uurida.

Töö vormi valib koostaja ise. Töö pikkus ei ole oluline – see võib olla üksiksõna, fraas koos seletustega või pikem mälestuslugu. Autor võib üles kirjutada, filmida või lindistada oma või vanematelt ja vanavanematelt või tuttavatelt kuuldud mälestusi, kirjutada essee/kirjandi vormis, esitada mälestuskillukesi, koostada uurimuse. Võib esitada juurde ka fotosid kohast, sündmusest, intervjueeritavast jm.

Töö tiitellehel või kaaskirjas palume lisada kindlasti jutustaja/intervjeeritava nimi, vanus, intervjueerimise aeg ja koht, koostaja nimi (õpilaste puhul kool ja klass ning juhendaja nimi, nende kontaktandmed).

Palume lood esitada hiljemalt 21. juunini 2023 elektrooniliselt aadressile marge@viruinstituut.ee  või  annenurgamaa@gmail.com või saata postiaadressil  F.R.Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere, Viru Instituut (VIROLi postkast).

Õpilaste uurimis- ja loovtööd saab esitada koos teiste noorte kodu-uurimiskonkursi töödega 21. juuniks 2023 elektrooniliselt marge@viruinstituut.ee

Kõiki osalejad peetakse meeles tänukirjaga ja märkimisväärsemate tööde autoreid ka meenetega.

Küsimuste korral pöörduda Marge Lepiku  või Anne Nurgamaa poole .

Kogume Vaivara ja Jõhvi kandile omased sõnad kokku!