Kogume ja uurime kirderannikumurde keelt

2019. aastast alates on Kaja Toikka eestvedamisel uuritud ja kogutud Lüganuse murdesõnu, et koostada murdesõnastik Eesti Keele Instituudiga koostöös.
Lüganuse projekti kogemus annab innustust uurida ka teistes piirkondades kirderannikumurret, selle muutusi viimastel aastakümnetel. Nii
alustatakse 2021. a ka Vaivara murraku uurimist, et leida veel keeleoskajaid ja jäädvustada nende mälestused. Abiks oodatakse kohalikke
ja ka juba Vaivarast ära läinud inimesi, et kaardistada keele olukord.

Plaanis on intervjueerida inimesi ja korraldada keelepäevi. Ning luua analoogselt Lüganuse grupiga  oma facebooki grupp.

Mõlemat keeleprojekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskuse meede „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“.