Virumaad esindasid kuus noort üleriigilisel kodu-uurimiskonverentsil Pärnus

Üle-eestilise konverentsi eesmärgiks on innustada noori kodu-uurijaid väärtustama oma kodupaiga ajalugu, toetada õpilasi ja nende juhendajaid kultuuripärandi jäädvustamisel ning luua koostöövõimalusi kodu- ja kultuuriloost huvitatud noortele. Seetõttu toimub igal aastal üleriigiline konverents.

Esimene üleriigiline noorte kodu-uurijate konverents peeti 1969.aastal Tartus. Tol ajal esinesid 19 noort kodu-uurijat 18 koolist. Tänaseni on peetud  juba 47 konverentsi.

Selle aasta konverentsile Pärnus oli esitatud  kokku 23 tööd nelja maakonna 13 koolist  neist 10 põhikooli õpilaselt. Enim töid oli Kadrina ja Koeru keskkoolist, kummastki neli tööd.

Uurimisteemad olid huvitavad ja mitmekesised, alates oma kooli ajaloost, vabadus- ja fosforiidisõjast, BAMist, Siberisse küüdistamisest, Tšernobõlist, vangla ajaloost jm. Uudsed teemad olid õpilaste ja õpetajate hüüdnimed, informaatikaolümpiaadid,  veisekasvatus ja rahvusvähemused. Tööde tase oli ühtlaselt kõrge ning õpilaste esinemisoskus väga hea. Üllatas aga asjaolu, et enamuses õpilastest olid leidnud uurimisteema oma kodunt, kodukohast, perekonnast  või koolist just vajadusest see talletada kogukonna jaoks.

Virumaad esindasid   Ingrid Udeküll Lasila Põhikoolist (Ühe velskri elulugu, juhendaja Tiina Rumm); Eliise Lindre  Tamsalu Gümnaasiumist  (Veisekasvatusest Eestis 20.sajandil Porkuni mõisa ja Vistla küla näitel,  juhendaja Maie Nõmm; Kadrina Keskkoolist  Sigrit Umerov, (Rahvusvähemused ja Eesti iseseisvumine, juhendaja Evelin Tiiter); Johanna Angela Bremen (Minu suguvõsa nimed, juhendaja Liivi Heinla); Mirell Viru (Tšernobõli nähtav ja nähtamatu mõju,  juhendaja Evelin Tiiter) ja Anett Altmäe (Jalgrattaga fosforiidisõjast Eesti Vabariiki de facto, juhendaja Evelin Tiiter).

Seekord ei pandud töid paremusjärekorda, kõiki noori tunnustati tänukirja ja väärt kirjandusega, mille hulgas Pärnu linna- ja maavalitsuse ühistöös koostatud üheksas kogumik “Pärandilaegas”.

Viru Instituut tänab kõiki õpilasi, nende juhendajaid, koole ja tööde retsensente ning konverentside korraldajaid noorte kodu-uurimisvaldkonna eestvedamise, koordineerimise ja väga hea koostöö eest.

Kohtumiseni 2018. aasta oktoobris üle-virumaalisel kodu-uurimiskonkursil ning seejärel juba 48. üleriigilisel konverentsil.

 

Marge Lepik
Projektijuht
Viru Instituut