Kodu-uurijad Tabani kõrtsis

9. septembril  said kokku koduuurijad ja huvilised Tabani puhketalus (endises kõrtsis) arutamaks Rakvere kihelkonna Tõrma, Karitsa ja Levala lugusid.

Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Mall Hiiemäe andis ülevaate Tõrma kandi suulisest pärimusest, selle talletamisest erinevates muuseumide arhiivides. Ta andis asjatundlikku nõu kodukoha küla ja  talude lugude kogumiseks. MTÜ Maadjas  esindaja Annika Michelson tutvustas aga Eesti vanu taimi, innustades neid ka oma aedades säilitama. Päeva tegi mitmekesisemaks just kohalikud koduloo huvilised Uno Inna ja Rein Tammik oma lugudega ning Lasila põhikooli õpilased Karoliina Kask ja Ingrid Udeküll uurimistööde esitamisega. Lepna raamatukogu direktor Silja Raudsepp tutvustas Tõrma, Karitsa ja Levala kandi lugusid kirjanduses ning andis raamatukogu lugu läbi aegade.

Osalejad said tutvuda raamatutega ja uurimistöödega selle piirkonna kohta, samuti ka Karitsa kooli kroonikatega.  Peale uute teadmiste saadi Virumaa kultuuriloo kohta ka asjatundjatelt ja kaaslastelt nõu koduuurimisega tegelemiseks.

Päev õnnestus Rakvere valla asutuste ja Tabani puhketalu koostöös instituudiga ning Virumaa pärimuskultuuriprogrammi ja Kultuurkapitali toel.