Kutsume koguma ja jäädvustama kirderanniku keelt

Viru Instituut alustas  2019. aastal Kaja Toikka algatusel ja keeleteadlase Jüri Viikbergi abiga Lüganuse murdesõnastiku koostamiseks ettevalmistustöödega, sõnade e-Lexi kandmine kestab veel mitu aastat. 2021. a alustasid aga  keeleteadlane Piret Norvik ja kodu-uurija Anne Nurgamaa  Vaivara kandi keele uurimisega, lootes veel leida jälgi Vaivara murrakust, intervjueeriti ja lindistati kümmekond kohalikku. Paraku vanast murrakust on vähe jälgi, nüüd keskendutakse sõja-järgsele  keeleloole, et jäädvustada selle aja keele tundjaidki. Need  projektid jätkuvad ja täiendavad teineteist uute vormidega ning aitavad alustada Jõhvi murraku kogumist ja uurimist.

Jõhvis toimunud keelepäeval tehti kokkuvõtteid keelekogumisest Lüganusel ja Vaivaras ning arutati, mida saaks sel aastal  teha. Jüri Viikberg tutvustas koostöövõimalusi Eesti Keele Instituudiga sõnastike koostamisel ja innustas meid koguma ka nõukogude-aegseid kohalikke sõnu, väljendeid, mõistatusi või vanasõnu, kaasates noori vanavanemate lugusid jäädvustama. Uue idee andis ka Vallo Reimaa oma ettekandega Jõhvi kandi kohanimedest, mis on tihedalt seotud kohaliku keelega.

Jõhvi muuseumi seltsi abiga oleme saanud häid viiteid mitmete kohaliku (murde)keele tundjate kohta, kuid vajame ka avalikkuse abi.

Kutsume  üles endisi ja praeguseid Jõhvi kandiga seotud inimesi  murdesõnade juurde ka nõukogude-aegseid väljendeid otsima  ja intervjuude läbiviimiseks keeletundjaid  ja põliselanikke soovitama.

Facebookis aruteludeks ja materjali tutvustamiseks Sirje Õnn on avanud avaliku grupi Kirde Eesti murrakud ja murded, kuhu saab saata nii üksikuid sõnu, väljendeid või tekste, aga ka lindistusi ja videosid.

Kui ei soovi oma materjale edastada facebooki kaudu, võib saata e-posti teel marge@viruinstituut.ee. Töörühm vaatab need läbi ja annab teada, kui midagi soovitakse avalikustada.

Samuti avaldatakse teateid ja materjale instituudi kodulehel.

Lootust annab projekti meeskonnale ka fakt, et keelepäeval oli mitmeid kohalikke, kes rääkisid ja tutvustasid Jõhvi murrakut.

Kui kellelgi on veel soovitusi, kuidas Jõhvi või Vaivara keele jäädvustada, palume need kindlasti ka meiele saata, sest projektid on pikemaajalised ja vajavad uusi tegevusi.

Kõiki neid  projekte toetab Eesti Rahvakultuuri Keskuse meede „Virumaa pärimuskultuuri toetamine“