Tuule Kann mängimas

Kandlepäev Viru-Jaagupis

 Viru-Jaagupi endises koolimajas toimus pärimuskultuuripäev – kandlepäev, pühendatud kunagise kandlemeistri Walter Raudkivile.

Fotod  Hilje Pakkanen

Viru-Jaagupis sai kuulata ehedat kandlemängu ja täiendada oma teadmisi kandlemängu kujunemisloost Eestimaal. Raamatukogu juhataja Ülle Rajamart rääkis Valter Raudkivist, tema lapsepõlvest, noorusajast ja muusikuks kujunemisest.

Tuule Kann tuntud rahvamuusik ja kandlemängu pedagoog Tuule Kann Tallinnast,  tutvustas Eesti kandlemeistreid ja näiteid Virumaa /Põhja eesti mängustiilidest ning mängis juurde Virumaalt pärit kandlelugusid. Oma tegevust tutvustasid  vahvasti nii kandleasjatundja Heino Jäger Ida-Virumaalt kui kandlemeister Mihkel Soon koos Kati Soonega Lõuna-Eestist.

Vinni vallas Põlula kooli noored kanneldajad esitasid õpetaja Merje Kallipi juhendamisel selgeks õpitud palu endavalmistatud kanneldel.

Lisaks sai tutvuda erinevate väike, duur- ja rahvakanneldega, mida oli kokku 28.  Huvitav oli ka fotonäitus Viru-Jaagupi ajaloost.

Kandlepäev oli tore uus algatus, mis võib Virumaal edasi areneda ja panna aluse uuele traditsioonile.

Jaksu tegijatele.

Tutvu ka http://www.kuulutaja.ee/viru-jaagupis-kolavad-lood-poneva-ajalooga-kandlel/