VEMU ja Eesti Kirjandusmuuseum koguvad Kanada eestlaste koolipärimust

Väliseesti Muuseum Torontos (VEMU) ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist välja koolipärimuse kogumise võistluse Kanada eestlastele. Kaastöid oodatakse nii tänastelt õpilastelt kui ka varem koolis õppinud ja/või töötanud inimestelt kuni 1. juunini 2021.

Kogumisaktsiooni ühe eestvedaja, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Piret Voolaiu sõnul on laste- ja noortepärimust Eestis kogutud alates 1920. aastatest. Suured üleriigilised koolipärimuse kogumise aktsioonid on toimunud kolmel korral, 1992, 2007 ja 2018. „Seekordse ettevõtmise eesmärk on jäädvustada väliseesti koolilaste maailm just sellisena, nagu see tänapäeval on. Kuid vastama on oodatud ka täiskasvanud, kelle kooliaeg on küll ammu möödas, aga mälestused sellest ajast on ikka meeles ja nüüd on võimalus neid ka jagada ning tulevaste põlvede jaoks jäädvustada.“

Üks ettevõtmise sihte on tema sõnul soov Eestis seni vähe tähelepanu saanud väliseesti pärimust ja noortekultuuri teadvustada ja fikseerida, et seda hiljem analüüsida, näiteks võrrelda kodu- ja väliseesti koolielu nii tänapäeval kui ka minevikus. „Materjali põhjal on plaanis tulevikus koostada laiemale huviliste ringile suunatud kogumikke ja näitus, mida eksponeeritakse nii Kanadas kui ka Eestis.“

Väliseesti Muuseumi juhataja Piret Noorhani sõnul on kogumisaktsioon ühtlasi pühendatud ka Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide kauaaegsele juhatajale Edgar Marteni mälestusele, kes lahkus meie hulgast käesoleval aastal.

Kuna tegemist on esimese väliseestlastele suunatud suurema koolipärimuse kogumisaktsiooniga, on iga osavõtt väga väärtuslik. Piret Noorhani sõnul on põhjalikumaid kaastöid plaanis autasustada nii raamatute kui ka rahaliste auhindadega.

Oodatud on vastused järgmistel teemadel:
naljad ja anekdoodid
hirmud, uskumused, ennustamine
tähtpäevad ja peod
vaba aeg ja sõbrad
mängud

Vastata võib kõikidele teemadele, mis ennast köidavad. Abivahendina saab kasutada Eesti Kirjandusmuuseumis koostatud küsitluskava (www.folklore.ee/kp), mis on olemas nii pdf-faili kui veebivormina. Küsimustele võib vastata ka vabas vormis, pannes kõik kirja nii nagu meelde tuleb. Vastused on oodatud nii eesti kui ka inglise keeles, ka eri kultuuride vastasmõjud pakuvad teadlastele põnevat uurimisainest.

Vastused võib ära saata kolmel viisil:

1) otse veebivormi täites. Kõike ei pea ühekorraga täitma:
poolelioleva vormi saab salvestada, vajutades nupule „Salvesta mustand!“. Hiljem jätkamiseks tuleb avada veebivorm uuesti samas arvutis sama veebibrauseriga.

2) eraldi failina, mille võib saata aadressil: kp@folklore.ee

3) paberil: märksõnaga „Koolipärimus“ aadressil Väliseesti Muuseum/VEMU 310 Bloor St. W., Toronto, ON M5S 1W4. VEMU korraldab laekunud kaastööde koopiate saatmise Eesti Kirjandusmuuseumi. Laekunud kaastöid säilitatakse nii Kirjandusmuuseumis kui ka VEMUs.

Failis või paberil vastates palutakse lisada iga vastuse juurde küsimuse number ja jätta lehe vasakust servast 3 cm vabaks. Samuti tuleb lisada vastusele oma nimi, sugu, vanus, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress.

Eesti Kirjandusmuuseum ja VEMU tagavad andmete konfidentsiaalse kasutuse ning hilisemal analüüsimisel vastaja andmeid tema vastustega ei seostata. Materjali avaldamise korral tuuakse ära vastaja vanus ja sugu, kuid mitte tema nimi.

Ühtlasi on VEMU huvitatud ka igasugustest materjalidest ja esemetest, mis on seotud kooliajaga: fotod, joonistused, koolivihikud, eksamimaterjalid ja muud koolitööd, kirjad, kooli ajal koostatud almanahhid, ajakirjad vmt, videod, helilindistused jne.

Kanada eestlaste koolipärimuse kogumisaktsiooni korraldavad Johanna Helin ja Piret Noorhani Väliseesti Muuseumist ja Piret Voolaid Eesti Kirjandusmuuseumist.

Ettevõtmist toetavad Väliseesti Muuseum Torontos, Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt “Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid ” (EKM 8-2/20/3) ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK-145).

Rohkem kogumisaktsiooni kohta saab lugeda ajalehest Eesti Elu:
https://eestielu.com/et/teated/11197-alates-detsembrist-ootame-kanada-eestlasi-vastama-vaeliseesti-koolipaerimuse-kuesitlusele