Suur tänu 2018.aasta Viru kohaliku keele ja juttude kogujaile

Sel aastal ootas instituut kohaliku keele kõrval ka lugusid varasematest aastatest kuni 90ndate aastani majapidamistööde, naljade jm kohta.

Tore oli tõdeda, et lisandusid uued autorid eelmise aasta omadele. Viru keele  ja lugude kogumisvõistlusele laekus rida sisukaid töid. Saadetisi oli erineva mahu ja vormiga, ent viimane kui üks on kiiduväärt.  Pikad lood selgitavad asju ühtmoodi, lühikesed annavad särava sutsaka teistmoodi. Esitati ka uusi murdesõnu ja keeleväljendeid ning mälestusi majapidamistöödest, toitudest jm.

Aitäh, Anneli Lamp, Meeli Müller, Kristiine Männik, Reet Markin, Anu Soon, Erna Võrno ja Heino Jäger.

Instituut koostab sügiseks laekunud töödest kogumiku ja avaldab oma kodulehel.  Samuti toimub sügisel ka autorite tunnustusüritus.

Kogutud materjalid antakse üle Eesti Rahvaluule Arhiivile. Küsitakse ka keelenõu Eesti Keele Instituudilt

Instituut jätkab nii sõnade kui lugude kogumist, neid võib  veel ikka saata meilile marge@viruinstituut.ee . Täiendavad 2019.a  kogumise teemad kuulutakse välja sel sügisel.

Lisatud lühikokkuvõte 2018.aasta Viru kohaliku keele ja juttude kogumise tulemustest.

.