Kadrina näitas head eeskuju kultuuripärandi tutvustamisel

 Laupäeval, 15. septembril toimus Kadrina rahvamajas Neeruti Seltsi ja Viru Instituudi ühiskonverents „Pärandkultuur ja kultuuripärand”.  See oli juba kolmas ühiskonverents. Seekord tutvustati Kadrina kihelkonnaga seotud isikuid ja tegevusi pärandkultuuri tutvustamiseks. Peaesineja oli folklorist, Euroopa kultuuripärandi Eesti juhtkomitee liige Marju Kõivupuu, kes tutvustas tegevussuundi  kultuuripärandi-aastal Eestis. Kultuuripärandi uurija Rein Saukas andis ülevaate viiest  Jakob Hurda kaastöölisest Kadrina kihelkonnast.

Huvipakkuv nii osalejatele kui laiemale avalikkusele oli Kadrina Keskkooli õpetajate Evelin Tiiteri ja Liivi Heinla  Kadrina lugemiku 2  tutvustus. Viimastel aastatel on hoogustunud oma paikkonna aabitsate ja lugemike koostamine. Kadrina 1. Lugemik sai kõrge hinnangu, seegi  lugemik on oma teemade valikult ja kujunduselt omapärane ja tunnustust vääriv.

Aleksandri Krimmi lapselaps Alo Põldmäe tutvustas oma vanaisa kui kohaliku kultuuripärandi ühte alustala Kadrina kihelkonnas kultuuri-, haridus- ja seltsielu edendamisel.

Kadrina konverents on heaks eeskujuks ka teistele piirkondadele oma kultuuripärandi tutvustamisel kohalikele elanikele ja teistele huvilistele.

Suur aitäh Neeruti Seltsile sisuka päeva eest.