Viktoriin Virumaa 100

Juulikuu  vastustest

 

 

Eelkõige vabandame Kalmer ja Heli Allikalt i ees, et nende õiged vastused juunikuu viktoriiniküsimustele jäid märkimata. Aitäh teile, auhinnaks on Ingrid Rüütel „ Ida-Virumaa rahvakultuurist“ ja  „Saagijagamine. Eesti muinasjutte loomadest ja vanapaganast“.

Vaatamata suvepuhkustele on vastuseid laekunud märkimisväärselti, enamuses osalejatest on vastanud igal kuul alates veebruarist.

Suur tänu vastuste eest.

Ka seekord saatsid õiged vastused kõikidele küsimustele Marju Arold,  Eneli Birnbaum, Kalmer ja Helii Allikalt, Heli Lemberg ja Reet Markin.Loosiõnnega sai auhinna Heli Lemberg.

Esmakordselt osales ka Kati Taal, kes küll ei vastanud kõigile küsimustele päris õigeks, otsustati anda lohutusauhind ka talle.

Auhinnaks on Virumaa rahvakultuuri teemaline hüperajakiri „Mäetagused“ nr 66 koos instituudi meenega.

 

 

Palju õnne!

 

Edu viktoriinis ka järgmistel kuudel.


 

KÜSIMUSED  ja VASTUSED LÄÄNE-VIRUMAA KOHTA     

 

 1. Kellele on pühendatud Rakvere linna keskväljakul asuv skulptuur “Noormees jalgrattaga muusikat kuulamas“? Kes on skulptuuri autor?

Vastus: Arvo Pärt, skulptuuri autorid on skulptorid Aivar Simson (Seaküla Simson, Simson von Seakyll)  ja Paul Mänd.


 1. Nimetage Lääne-Virumaal sündinud spordikuulsus, kes 1904.aastal jäädvustati Londonis esimese Eesti sportlasena    Kus sündis see spordikuulsus?

Vastus:  Georg Lurich Väike-Maarjas


 1. Millal ja kuhu loodi Eesti  esimene  ja tänapäeval suurim rahvuspark? Kes oli esimene rahvuspargi direktor?

Vastus: Lahemaale 1971.aastal, direktor Ilmar Epner


 1. Kus ja millal avati rahvuskivi muuseum Eestis?

Vastus:  paekivi  muuseum Porkunis 1992.aastal.


 1. Millal avaldati ja kes oli esimeste eestikeelsete luuletuste autoriks? Kuidas ta oli seotud Virumaaga?

Vastus: Kadrina kirikuõpetaja  Reiner Brockmann aastatel 1639-1647


 1. Mitu linna on tänapäeval Lääne-Virumaal?

Vastus:  4 linna, neist 2  vallasisesed linnad.


 1. Kes oli see kuulus baltisaksa päritolu Vene meresõitja ja maadeuurija, kes sooritas aastatel 1803-1806 esimese Vene ümbermaailmareisi, mille põhjal koostas „Lõunamere atlase“  (Vaikse ookeani atlase)? Kuidas oli ta seotud Virumaaga?

Vastus: Adam Johann von Krusenstern, elas Kiltsi mõisas

 1. Mis on Baltoscandal? Mis aastast ja kus on see toimunud? Millal oli viimane Baltoscandal?

Vastus: teatrifestival, mis toimub 1990.aastast, 2 esimesel korral  Pärnus, hiljem Rakveres iga kahe aasta tagant. Viimane toimus 2016.


 1. Kes avastas 1886.aastal Virumaal asulajäänused, mis on andnud kogu Läänemere ümbruskonda hõlmanud mesoliitilisele kultuurile nime? Mis on selle kultuuri nimi?

Vastus:  avastas geoloog ja arheoloog Constantin von Grewingk. Kunda kultuur


 1. Kus asub kõige mereäärsem ja noorim keskaegne  ordulinnus  Eestis? Mis oli selle linnuse ülesanne?

Vastus:    Toolse ordulinnus (Tolsburg, algul Vredeborch) on Eesti põhjapoolseim ja noorim keskaegne ordulinnus, mille ehitusajaks loetakse 1471. aastat ja selle rajajaks ordumeister Johann Wolthus von Herset. Kants pidi kaitsma sealset Toolse sadamat mereröövlite rüüsteretkede eest. Toolse ordulinnus oli ka Toolse foogtkonna keskus ja Toolse foogti residents.


 1. Nimetage, kus asus ainuke Lääne-Virumaal tegutsenud merekool? Kes Eesti Vabariigi merejõudude juhtidest õppis selles koolis?

Vastus:  Käsmus merejõudude juhataja, admiral Johan Pitka.


 1. Nimetage vähemalt kaks Ingrid Rüütli koostatud trükist Lääne-Virumaa kohta.

Vastus: Vastus: Eesti rahvalaule Väike-Maarja kihelkonnast. Ühte käivad meie hääled I;  Eesti rahvalaule Kadrina ja Rakvere kihelkonnast. Ühte käivad meie hääled II; Ida-Viru rahvakultuurist