Juba kuues Virumaa noorte kodu-uurimiskonverents

Ülerajoonilisi õpilaste kodu-uurimiskonverentse/võistlusi hakati korraldama Virumaal 1978. a, kuigi kodu-uurimisringid töötasid koolide juures juba 60ndatest. Lääne-Virumaal oli paar aastat 90ndatel ilma konverentsita, Ida-Virus toimusid veel mõnel aastal 90ndatel, aga peale sajandi vahetust ei korraldatud.

2016. aastal hakkas Viru Instituut, võttes eeskujuks üle-virumaalistest konkurssidest luulevõistluse ja matemaatikavõistluse, korraldama ka üle-virumaalisi kodu-uurimiskonkursse ja konverentse.

Osavõtjate arv on aastate jooksul  kasvanud kahekordseks, kuigi tänavu on võrreldes eelmisega töid vähem ja vähenenud on ka osalevate maakoolide arv.

Teemad on aastate jooksul muutunud – perekonna, kodukandi ja koolilugude kõrvale on tulnud uusi teemasid – tervise, õhu kvaliteedi, naiste riietuse, koolitee kaardistamise, distantsõppe mõju, kuldmedaliste edasine saatus, raamatu koostamise või lavastusega ja muusikaga seotult. Kahjuks ei olnud sel aastal ühtegi filmi, milles on olnud senini tublid just Ida-Viru koolid. Samas oli kaks tööd virtuaalmänguga (Narva ja Väike-Maarja). Ootasime ka raamatukogudeaasta puhul töid, kahjuks ei olnud neid peale raamatu koostamise (Kunda) ja raamatu teekonna (Narva keeltelütseum) töö.

Instituut võtab kõik tööd vastu, kuid valib neist siiski välja esitluseks Virumaaga seonduvad.

Selle aasta konkursile tuli kokku 14 koolist 35 tööd, sh 3 projekti raames. (2021. a vastavalt 41 ja 14). Oluliselt on vähenenud tööde arv gümnaasiumidest (23 lt 15le). Ka väikestest maapõhikoolidest, kus varem on olnud aktiivne kodu-uurimine, laekus vähem või ei laekunudki enam töid.

Esinema ei kutsutud sel aastal kõiki, vaid valiti välja uudse või huvitava teemaga töid. Kahjuks ei saanud osaleda mitmed tublid noored, sest nad on peale gümnaasiumi juba oma õpinguid jätkamas ülikoolides.

Instituut ei määra võitjaid, s.o mingi koha väärilisi, vaid tõstab esile teemat, lähenemisviisi, analüüsimise oskust, materjalide kasutust  ja olulisust Virumaale või oma kodukohale.

Loodame, et kodu-uurimine ei jää ainult üksikute entusiastidest õpetajate hobiks.

Õpilaste tööde esitlustega saab tutvuda instituudi kodulehel https://viruinstituut.ee/noorte-kodu-uurimiskonkurss-2022-esitlused/. Novembris avaldatakse ka e-kogumik kõikide tööde kokkuvõtetest. Tööd säilitatakse Virumaa muuseumides.

Fotod: Hilje Pakkanen.