JÄRNI TAMME-PUISNIIT

Keerukal karstilehtritega reljeefil laiuv Järni tamme-puisniit ehk Järni tammik asub Järni külas ja kuulub Järni hoiuala koosseisu. Hoiuala on moodustatud 2005.aastal ja selle pindala on 98,7 hektarit. Hoiuala oleks lõunapool olnud natukene suurem, aga maaomanik otsustas omavoliliselt raadata ala põllumaaks.

Tänapäeval on eriti silmapaistev suurte tammedega ilustatud maastik Kabelimäe juures, kuid Järni “jumalatemaaks” võiks siiski nimetada
Vasivere karstiala ja Kabelimäe vahelist künklikku ala, mis on kaetud suures osas looduskauni puisniidust tammikuga
Anne Nurgamaa
Fotod Marek Laimets