Suur tänu vastuste eest. 

Väga head vastused saatsid Eneli Birnbaum, Reet Markin, Marju Arold, Kalmer ja Heli Allikalt.

Loosiõnnega saab auhinna Eneli Birnbaum, kes oli teinud väga põhjaliku uurimistöö.

Auhinnaks on Mall Hiiemäe „ Virumaa vanad vaimujutud“ koos instituudi meenega.

Palju õnne!

Edu järgnevatel kuudel.

 


1. Mis sõnadega algab ja lõpeb eepos“ Kalevipoeg“
Vastus: algab“ Laena mulle kannelt, Vanemuine…“, lõpeb aga“ Eesti põlve uueks looma.“

2. Kes olid kirjanduses enne Fr.R.Kreutwaldi maininud Kalevipoega? Kuidas oli seotud Fr.R.Faehlmann Kalevipoja koostamisega?
Vastus: 17. sajandil Heinrich Stahl, huvi temaga seotud ainestiku vastu elavnes 19. sajandi alguses (Kristjan Jaak PetersonGustav Heinrich Schüdlöffel). Kalevipoja-muistendite motiivistikku üritas sisuliseks tervikuks ühendada Friedrich Robert Faehlmann. Fr.R.Kreutzwald jätkas ta tööd.

3. Millal valmis „Kalevipoja“ algredaktsioon, nn „Alg-Kalevipoeg” ? Miks seda ei trükitud?
Vastus: 1853; „Esiandeks” ja 12 lugu, 13 817 värssi), ei pääsenud tsensuuri takistuste tõttu trükki.

4. Millal ja kus ilmusid ümbertöötatud teosed? Millal ilmus viimane Kalevipoja trükk?
Vastus: Põhjalikult ümbertöötatuna ilmus teos annete kaupa Õpetatud Eesti Seltsi toimetistes (1857–61, koos saksakeelse tõlkega; 20 lugu, 19 087 värssi) ja 1862 Kuopios rahvaväljaandena (mõni väike lühendus lõplikus redaktsioonis, 19 023 värssi). 18.trükk 2003.aastal (Wikipeedia andmetel. Kuid on ilmunud ka 19.trükk 2009.aastal.

5. Millal ja millest sai teoks eepose illustreerimise mõte?
Vastus: Kalevipoja” illustreerimise mõte sai Eestis tuule tiibadesse pärast “Kalevala” ilmumise 75. aastapäeva pidustusi 1910. Küsimus aktualiseerus uuesti Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekuil aastail 19111913, mil korraldati võistlus parima illustraatori leidmiseks ning võistluse luhtudes otsustati anda tellimus Kristjan Rauale, kes lubas töö teostada nelja aasta jooksul. Poliitilised sündmused ning rahapuudus aga venitasid illustratsioonide valmimist. 1929. aastal ilmus August Roosilehe illustratsioonidega tagasihoidlik kooliväljaanne. 1933. pöördus Eesti Kirjanduse Selts uuesti sama palvega Raua poole ning aastatel 1933–1935 valmis enamus 21 illustratsioonist. Kristjan Raua illustratsioonidega “Kalevipoeg” ilmus 1935 Eesti raamatuaastal.

6. Milline järv on tekkinud Kalevipoja ema ja milline mõrsja pisaraist?

Vastus: ema Linda pisaraist Ülemiste järv, mõrsja pisaraist aga Räätsma järv (Kurtna järvestikus).

7. Nimetage kohti Virumaal, kus leidub Kalevipoja viskekive (Eduard Leppiku andmetel).

Vastus: Assamallast visatuna  3 kivi lõunasse-  Kiltsi ümbrusesse Liiduri külla, Kiltsi mõisa juured, Arumetsa väravasse.

8.Kuhu tahtis Kalevipoeg linnad ehitada? Mis neist linnadest sai?
Vastus: ehitas Alulinna (Jõhvi juurde Aa mõisa piirimaile); pooleli jättis  Tudulinna; kavatses Kivinõmme ( Kuremäe läheduses), aga jäi ehitamata.

9. Mis töö andis Vanaisa/Vanataat Kalevipojale, kes oli kaotanud mõõga läbi mõlemad jalad?
Vastus: Valvata põrgu väravaid.

10. Millal Kalevipoeg oma hauast kord tõuseb ?
Vastus: kui 3 kuningat ta haual taplema lähevad.