Instituut abistab rahvamuusikuid õppematerjaliga

Noodivihik

Instituut aitas kaasa Virumaa rahvamuusikakultuuri tutvustavale CD-plaadile “Virumaa pärimuse radadel” noodivihiku väljaandmisel. Plaadile on Villu Talsi, Ilmar Kald, Taavet Niller, Tõnis Kirsipu, Jaanus Põlder, Asso Int, Martin Müller ja teisedki muusikud salvestanud uue versiooni Martin Mülleri vanaema Hella Tõevere ja tema õe Julie Lipstoki pärandist, Virumaa ja kohalike muusikutega seotud paladest meilt ja mujalt (Ukraina, Soome rahvamuusika) ning August Ehasalu lõõtsalugudest, millede sõnad ja noodid on toodud noodivihikusse, et saaks muusikakoolide õpilased ja muusikahuvilised õppida lugusid.

Projekti on kaasatud ka Kiviõli Kunstide Kooli ja Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilased ja õpetajad.

Noodivihikut on muusikud tutvustanud juba Sondas perepäeval, edaspidi tutvustatakse instituudi abiga ka teistes Virumaa paikades.

Virumaa muusikakoolidele jaotatakse lähikuudel noodivihikuid, et nad saaksid seda kasutada õppematerjalina.

Noodivihikud on leitavad ka Viljandi Pärimusmuusika Aidas ja laenutamiseks rahvusraamatukogus.
Teised asjahuvilised saavad osta Anni Rikkeri ( e-post:  anni@tapamuusikakool.ee) või Marge Lepiku ( e-post: marge@viruinstituut.ee) kaudu.