Ingrid Rüütli artikkel Virumaa rahvalauludest ja rahvamuusikast äratas rahvusvahelist tähelepanu

Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur ja Viru Instituudi juhatuse liige Ingrid Rüütel sai kutse saata artikleid ning ühineda ajakirja Social Sciences toimetuse kolleegiumi või retsensentidega.

Toimetus  teatas  väga sügavast muljest, mille olid nad saanud ajakirjas Mäetaguses avaldatud  artiklist pealkirjaga Folk songs and folk music in Virumaa [Rahvalaulud ja rahvamuusika Virumaal].

Kirjas märgiti: „Tänu Teie uurijatöö uudsusele ja eesrindlikkusele ning selle potentsiaalselt laialdasele rakendatavusele, kutsume Teid käesolevaga saatma meie ajakirjale teisigi sarnastel teemadel kirjutatud veel avaldamata töid. “ Samas märgiti, et artikkel on äratanud laialdast tähelepanu ja huvi sellega seotud alade uurijate ning õpetlaste hulgas, ning avaldati lootust, et Ingrid Rüütliga koostöö rikastaks ajakirja haaret ühe ainulaadse vaaatevinkli võrra.

Lisaks:

Artikkel „ Rahvalaulud ja rahvamuusika Virumaal“ ilmus  2017.a hüperajakirjas Mäetagused nr 67.

Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Viru Instituudi koostöös valminud kogumik „Virumaa rahvakultuur“ ilmus numbrites 66 ja 67 (vt https://www.folklore.ee/tagused/nr67/index.html ja https://www.folklore.ee/tagused/nr66/index.html

Ajakirja Social Sciences kohta info  http://www.socialsciencesjournal.org/