Info loengusarja RAKVERE LINNUS JA VIRUMAA LIIVI SÕJA ALGUSAASTAIL (1558–1570) kohta

29. jaanuari ja 26. veebruaril 2020 toimunud SA Virumaa Muuseumide vanemteadur Uno Trummi loengud Rehbinderi majas on nüüd järelvaadatav!

1. Dietrich von Kyvel – Rakvere kivilinnuse rajaja ja Virumaa asevalitseja 13. sajandi keskel?

Dietrich von Kyvelil oli 13. sajandi keskel üks Virumaa suuremaid maavaldusi, mille tuumik ümbritses Rakveret. Samal ajal algas Rakvere kivilinnuse ehitamine. D. von Kyveli tegevus on oma jälje jätnud ka Novgorodi kroonikatesse. Vaatasiinsamal lehel allpool või http://svm.ee/et/uudised/svm-loeng-dietrich-von-kyvel-uno-trumm

2. Rakvere linnuse tõus ja langus – linnuse ehitamisest ja hävingust

Vaata siinsamal lehel allpool või https://www.facebook.com/virumaamuuseumid/ 


25. märtsil toimuvat loengut saab vaadata interneti vahendusel. Lisame lähiajal info, et kuidas ja kus kohast saab loengut vaadata.

Vaata  http://www.svm.ee/  või https://www.facebook.com/virumaamuuseumid/  või  https://www.facebook.com/viru.instituut.