Viru Instituut kutsub virulasi osalema Eesti Rahvaluule Arhiivi küsitluses „Imeline nimi“

Kõigil meil on nimi, ees- ja perekonnanimi. Nime kanname me sünnist surmani, nimi jääb ajalukku ka pärast nimekandja lahkumist siitilmast. 
Kui inimese side oma eesnimega saab alguse enam-vähem tema sünniga, siis perekonnanimi ootab teda juba enne seda. 

Eesti perekonnanimede lugu pole teatavasti väga pikk. Seepärast on nimede geograafiline ja ajalooline taust dokumentide põhjal enamasti jälgitav, nimede tähendus ja tekkelugu keeleteaduslikult uuritav. Siiski on üks allikas, millele uurijad enamasti toetunud ei ole. See on nimeteema meie juturepertuaaris.
Priinimi, liignimi, väärnimi, perekonnanimi ‒ heal lapsel on mitu nime. Ka igast perekonnanimest võib lugusid olla rohkem kui üks. Paneme need kirja ja kogume kokku!
Nimelugude kirjapanemise hõlbustamiseks on  toodud lühike küsitluskava http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14.  Küsimustikku saab täita kogumismooduli „Kratt“ kaudu: kratt@folklore.ee.

Meilitsi oodatakse  vastuseid e-postiaadressile 
kratt@folklore.ee
, käsitsi kirjutatud kaastöid Eesti Rahvaluule Arhiivi, Vanemuise 42, 51003 Tartu.

Küsitluse lõpp 24.02.2018

Lisateavet saab telefonil 7 377 730.
Soovi korral on võimalik seada oma kaastööle või eraldi punktidele kasutuspiiranguid. Juhendid selleks on küsitluskava lõpus.

Parimatele kaastöölistele on auhinnad.
Head vastamist!