Ilmus artiklite kogumik „Virumaa rahvakultuur“ hüperajakirjas „Mäetagused“

Viru Instituut kogus materjale uue Virumaa koguteose jaoks aastatel 2011-2013 rahvakultuuriga seonduvatest artiklitest pani  kogumiku kokku Mall Hiiemäe. Paraku  rahaliste vahendite nappuse tõttu ei õnnestunud seda raamatuna avaldada kuni 2015.aastani. Viru Instituut ja Eesti Rahvaluule Arhiiv leppisid kokku, et materjalid koos uuendatud artiklitega avaldatakse  Eesti Kirjandusmuuseumi folklooriajakirjas“ Mäetagused“.

Nüüdseks on Virumaa rahvakultuuri alased artiklid avaldatud numbris 66 ja sellel tuleb lisa veel augustis nr 67 näol.

Ajakirjaga saab tutvuda http://www.folklore.ee/tagused/nr66/

Kogutud materjalid pakuvad teavet nii erialateadlastele kui ka õppe-ja allikmaterjalina kultuuri-ja haridustöötajatele, kõigile huvilistele.

Head tutvumist Virumaa rahvakultuuriga!