Iisaku Kihelkonna Muuseumi ja Viru Instituudi kutsel „ERA tuleb külla“

17. oktoobril algusega kell 13 Iisaku Kihelkonna Muuseumi .

Oodatud on Virumaa kodu-uurijad, muuseumide esindajad, õpetajad ja teised pärandkultuurihuvilised.

  • Ettekannetega esinevad ERA teadurid:  Anu Korb, Risto Järv  ja  Mall Hiiemäe
  • Toimub ka ajakirja“Mäetagused“ Virumaa erinumbrite 66 ja 67 esitlus.
  • Lõpetamine orienteeruvalt kell 15.30
  • Päev on osalejatele tasuta.
  • Päeva korraldamist toetavad Eesti Rahvaluule Arhiiv, EL Euroopa Regionaalarengu Fond, Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Vajadusel ühistransport Rakverest Iisakusse, soovijatel anda teada registreerimisel.

Oma osavõtust palume teada anda  11. oktoobriks aadressil: marge@viruinstituut.ee või info@iisakumuuseum.ee või  anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee.