Viktoriin

Märtsikuu viktoriini küsimustele saatsid väga põhjalikud vastused Marju Arold, Eneli Birnbaum, Reet Markin, Kalmer ja Heli Allikalt.  Raskusi tekitasid ka tublidele vastajatele küsimused Vana Kandle kohta ning sõna “edimine“.

 

Loosi tulemusel saab Marju Arold auhinnaks Mall Hiiemäe kogumiku Virumaa kalendripärimusest.  


1.      Millal tuli Meinhard Laksil emakeelepäeva idee ja millal see teostus? Kus asub mälestusmärk Meinhard Laksile? Milline tekst on sellel?

Vastus: M. Laks sai innustust 1994. aastal Kadrinas avatud emakeelesambast. Mitteametlikult tähistati 1995.a, laiemalt juba 1996.a. 11.02.1999. a kinnitas riigikogu selle riiklikuks tähtpäevaks.  Mälestuskivi talle on Uljastel. Sellel on kiri “VALGE VESIROOS-ERK ILUDUS JÄRVEL NING  ULJASTE VAPIL. MEINHARD LAKS EMAKEELEPÄEVA ALGATAJA.
_____________________________
2. Kuidas on Virumaaga seotud järgmised keeleteadlased: Ellen Uuspõld, Eduard Leppik, Mari Must, Julius Mark? Nimetage nende panus keeleteaduses.

Vastus: Ellen Uuspõld on sündinud Ida-Virumaal, Merekülas. Keeleteadlane, des-, mata-, nud-, tud- tähendus.

Julius Mark oli Haljala kihelkonnas sündinud  keeleteadlane. Ta uuris läänemeresoome keelte omastusliiteid.
Eduard Leppik oli keelemees, pedagoog, kodu-uurija.1952-1978 töötas õpetajana  Väike-Maarjas. Kogus palju rahvaluulet, uuris Lääne-Virumaa keelt ja kultuurilugu.

Mari Must  oli eesti keeleteadlane. Uuris põhjaeesti keskmurde häälikulisi ja morfoloogilisi jooni,  põhjalikult Virumaa maamurrakuid.
_____________________________
3. Nimetage Virumaaga seotud keeleteadlasi, kes on saanud Wiedemanni keeleauhinna.  

Vastus: Mari Must, Eduard Leppik, Ellen Uuspõld, Henn Saari, Erich Raiet, Arvo Krikmann.
_____________________________
4. Mõista, mõista, mis see on? Millisest kihelkonnast on järgmised mõistatused:
Vastused:  Üks peab ja kaks veab?               künnimees härgadega, Viru-Nigula khk.
Kargut, karguti all koogid, kookide all renn, renni all tõnn, tõnni sees jahud? käsikivi, Haljala kihelkond
Ühe ema lapsed, teineteist ei tunne?          jäljed, Väike-Maarja kihelkond
Nirr-narr nurka, pirr-parr parsile, kanepine köis ja kadakane laud, niinepuune nui, nuial kaks vart?

kass, Iisaku kihelkond

Ema läheb ees, ei saa suhu ega selga, tüter läheb taga, saab suhu ja selga?        vokk, Jõhvi kihelkond.
____________________________
5. Millisest kihelkonnast on järgmised vanasõnad:
Vastus:

Kui ei õle piad õtsas, anna aga jalgudele valu.                         Jõhvi khk
Mees on nagu kuusepakk, vahetevahel praksub; naine on nagu haavahalg, alati sisiseb. Iisaku khk
Ainult need saavad mehele, kes on osavad ning sõlmivad kuuseokka sõlme. Kadrina khk
Kui puudub majas tüö ja huol, siis kaub lauvalt leib ja suol.  Lüganuse khk.
Mis sa sest viel taga lükkad, kes kukkumas on.                      Rakvere khk.
_____________________________
6. Kirjuta järgmised sõnad/laused Viru murrakutest tänapäeva kirjakeelde:

Vastus:

Siu sie kuer kinni ja tua seie.          Seo see koer kinni ja too siia.
Meie tua ies oli palju lillepiendraid ja -klumpisi, tua taga olid juurviljapiendrad. Meie maja ees oli palju lillepeenraid ja -klumpisi, maja taga olid juurviljapeenrad.
No kiellel oli nüid tarvis seda jälle ära ängastada? No kellel oli tarvis seda jälle hävitada (kaotada, kägistada.
Aariklane.                                          Haruline (Lüganuse, Vaivara, Jõhvi khk)
Edimine.                                            esimene
_____________________________
7. Milliste Virumaa kihelkondade regilaulud on ilmunud sarjas“ Vana Kannel“? Mitme kihelkonna regilaulud on üldse ilmunud selles sarjas?
Vastus: Haljala, Lüganuse, Jõhvi ja Iisaku,  Vaivara ja Narva (ilmus 2018.a). Kokku 15 kihelkonna laulud.
_____________________________
8. Millised küsimused olid arutusel 110 aastat tagasi Tapal seltside-waheline kirjakeele korralduse koosolek? Milles seisnes nende otsuste tähtsus keeleteaduse jaoks?   
Vastus: Koosolekul arutati kirjakeele õigekirja ja vormiõpetust.
_____________________________
9. Kes koostas esimese eestikeelse  ladina keele õpiku „Ladina keele lugemisraamat”? Kuidas oli ta seotud Virumaaga?
Vastus: Voldemar Raam, aastal 1920. Ta oli 1928-1932 Rakvere Õpetajate Seminari direktor ja vahepeal ka õpetajas seal. 1937–40 Jõhvi Gümnaasiumi õpetaja, hiljem veel õpetaja Rakveres.