Esimene ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonverents Sõmeru Põhikoolis

9. novembril toimus Sõmeru Põhikoolis esimene ülevirumaaline noorte koduuurimiskonverents, kus tehti vahekokkuvõtteid uurimistööde konkursist enne üleriigilist konverentsi.

Konverentsil esitleti 20 tööd, nende seas ka 3.-6.klasside õpilaste töid. Varem ei ole Lääne-Viru maakonnas konkurssidel olnud nooremate õpilaste töid, siis tänavu oli kolm. Neljas algklasside õpilaste töö oli Ida-Virust  Illuka kooli 3.-4.klasside õpilastelt  seoses oma kooli aastapäevaga“ 95 3.-4.kl. õpilaste sugulast või tuttavat, kes on lõpetanud Illuka kooli“ (juhendaja Heli Ekštein). Viru Instituut tunnustas omapärase kooliajaloo esitluse ning hea meeskonnatöö eest õpilasi õppekäiguga Politseimuuseumi.

Rõõmustav, et on tulemas nooremate hulgast koduuurijaid omapäraste teemade ja lahendustega, kuid kahjuks ei saa algklasside tõid saata üleriigilisele konverentsile Pärnu.

Kahjuks olid konverentsil ainult Lääne-Viru vanemate klasside õpilaste tööd. Ida-Viru nelja kooli töid ei esitletud, kuigi hindajate poolt tõsteti esile teemade erisusi (vabaaja veetmise võimalused, põlevkivikarjääri taastamine, kooli ajalugu läbi kolme põlvkonna jm) võrreldes Lääne-Viru maakonna töödega.

Põlula kooli õpilaste koduloo aabits-tööraamatut „Rägavere radadel“ (juhendaja Inge Korka) mittetraditsioonilise uurimistööna hinnati tubli  õpilaste algatusena külade kohta andmete kogumisel ja töölehtedena esitlemisel, lauamängu ja isegi lauluga. J.Kunderi Selts tunnustas tublisid noori, kes olid esindanud Lääne-Virumaad „Ettevõtlik kool“ konkursil,  retkega Ubja kaevandusse.

Õpilaste töid retsenseerisid kodu-uurijad  ja õpetajad nii Lääne- kui Ida-Virust, konverentsil hindasid töörühmades üldhariduse ajaloolane Lemmi Karmin ja  Tallinna Ülikooli pedagoogika arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist Ene Luka.

Soovitusi anti 29. novembril Pärnus oimuvale üleriigilisele konkursile esitatavate tööde osas.

Korraldajad loodavad, et ka järgmisel aastal on konkursil huvitavaid töid, mis rikastavad Virumaa kultuurilugu

Fotod Ain Liiva