Ootame mälestusi teemal Elu Rakveres aastatel 1940-1945

Ootame mälestusi

Kolme Krooni Klubi MTÜ ettepanekul kuulutab Viru Instituut välja mälestuste kogumise teemal “Elu Rakveres aastatel 1940-1945”.

Oodatud on kirjutised (sh ka päevikud ja lühilood), fotod, dokumendid Rakvere inimeste töö- ja igapäevaelu kohta (sh toit, riietus, tavad, kombed, vaba aja veetmine). Kirjutada võib sellest, mis juhtus või muutus neil aastatel linna tööstuses ja kaubanduses, hariduses ja kultuuris, kuidas toimis arstiabi ja korrakaitse. Samuti võivad olla mälestused linna külastanud isikutelt.

Suurt huvi pakuvad meenutused nende aastate poliitilistest sündmustest – millisena mäletate nõukogude võimu kehtestamist linnas 1940.a. ja 1941.a. aasta küüditamist. Kuidas on meelde jäänud okupatsioonivägede liikumine – saksa vägede saabumine 1941.a. ja lahkumine 1944.a. Milline oli elukorraldus saksa okupatsiooni ajal? Millisena mäletate nõukogude vägede saabumist Rakveresse 1944.a. Kuidas on meeles Rakvere pommitamine 1944.a. ja kuidas jätkus elu sõjajärgses linnas?

Saata võib tolleaegsete inimeste kirjutatud mälestusi, samuti ka teiste poolt tehtud intervjuusid, noorte uurimistöid jm. Kogutud materjalid kasutatakse ettekannetes ja seminaridel ning avaldatakse autorite loal Viru Instituudi e-kogumikus ja algmaterjalid antakse Virumaa Muuseumide arhiivkogusse. Vajadusel teeme dokumentidest ja fotodest koopiad ja tagastame omanikele, kuigi muuseum on huvitatud originaalmaterjali säilitamisest.

Kirjutised koos muude materjalidega võib saata: e-posti teel marge@viruinstituut.ee;

tavapostiga VIROL,  F.R.Kreutzwaldi 5, 44314, Rakvere märksõnaga “Mälestused Rakverest”; või leppida kokkusaamine materjalide üleandmiseks telefonil 505 4319.

Palume anda teada ka inimestest (nimed koos kontaktandmetega), kellega võiks neil teemadel teha intervjuusid.

Ootame mälestusi 25. maini 2021.

Info Marge Lepik, e-post: marge@viruinstituut.ee ja telefon 505 4319.