Dobrina tammeallee

Allee asub samanimelise kanali ääres.

Varasematel aastatel, kui looduslikud olud vähegi soodustasid, püüti metsarikastes piirkondades metsamaterjal saeveskini transportida mööda veeteed. See oli mugavam ja võimaldas kokku hoida transpordikulusid. Kui metsamassiivi lähedal looduslikku veeteed polnud või kui looduslikud ojad parvetamist ei võimaldanud, kaevati tihti sinna palgiparvetuskanal.

Ka Gorodjonka oja kasutati vanasti palgiparvetuseks.

Narvas elanud metsaomanikud lasksid 19. sajandi esimesel poolel kaevata Kivinõmme naabrusesse Dobrina kanali, mis viis Gorodenka jõkke. Suurvee ajal parvetati palgid ja küttematerjal mööda Dobrina kanalit Gorodenka ja Poruni jõgedesse ning sealt Narva jõe kaudu Narva linna.
Kanali kaldale lasksid Narvas elavad metsaomanikud istutada aga tammeallee.

Anne Nurgamaa
Foto: Ingrid Kuligina